Slovenská informačná služba odmieta dezinformácie o tom, že má „venovať energiu záchrane“ Pčolinského

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vladimír Pčolinský
Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský. Foto: archívne, SITA/Marko Erd.

Slovenská informačná služba (SIS) odmieta dezinformácie šíriace sa v mediálnom priestore. Ich cieľom je podľa SIS účelová diskreditácia činnosti služby. Uviedli to v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.

Služba zdôraznila, že má vedomosť len o informáciách, ktoré na základe riadneho procesného dožiadania zo strany orgánov činných v trestnom konaní týmto orgánom poskytla tak, ako jej to ukladá zákon.

Nesmú robiť rozdiely

To konkrétne znamená, že oslobodila od povinnosti mlčanlivosti osoby, ktoré majú priamu vedomosť o skutočnostiach objasňovaných v predmetnom trestnom konaní na účely realizácie ich výsluchov.

Zároveň v súlade so zákonom poskytla orgánom činným v trestnom konaní všetku listinnú dokumentáciu, ktorú si orgány činné v trestnom konaní v súlade so zákonom vyžiadali, a ktorá môže podľa vyhodnotenia týchto orgánov prispieť k náležitému objasneniu skutočností tykajúcich sa dotknutého trestného konania.

Upozornili tiež, že SIS poskytla rovnaké formy súčinnosti aj orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vedú konanie proti obvinenému bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, a ktoré si tieto orgány vyžiadali.

Skonštatovali, že v poskytovaní trestnej súčinnosti nerobia a nesmú robiť žiadne rozdiely, ak sú splnené všetky zákonné podmienky.

Spochybňovaná súčinnosť

Slovenská informačná služba zároveň zásadne odmietla podľa nich účelové vytváranie mediálneho obrazu spočívajúceho v spochybňovaní ňou orgánom činným v trestnom konaní poskytovanej súčinnosti vrátane poskytnutia súčinnosti ako takej.

„Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodcom písomností týkajúcich sa predmetnej veci je Slovenská informačná služba a skutočnosť, že rozhodnými poznatkami vo vzťahu k predmetnej veci disponujú príslušníci alebo bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby v súvislosti s plnením jej úloh, nie je objektívne možné informácie dôležité pre obe trestné konania zrejme podľa vyhodnotenia orgánov činných v trestnom konaní vedúcich obe trestné konania zaobstarať inak ako výsluchmi týchto osôb a Slovenská informačná služba ich na tento účel od povinnosti mlčanlivosti oslobodila,“ uviedli.

Zároveň SIS odmietla informácie o tom, že má „venovať energiu záchrane“ Vladimíra Pčolinského.

„SIS kauze bývalého riaditeľa venuje pozornosť v miere, ktorá zodpovedá žiadostiam orgánov činných v trestnom konaní o súčinnosť Slovenskej informačnej služby. V rovnakej miere a rovnakým spôsobom sa venuje aj kauze bývalého námestníka riaditeľa SIS B. B., to konkrétne znamená, že ak je SIS dožiadaná zo strany orgánov činných v trestnom konaní o nejakú formu súčinnosti v trestných veciach oboch bývalých príslušníkov, tak sa v medziach žiadostí orgánov činných v trestnom konaní obom bývalým príslušníkom aj venuje,“ pokračovali v stanovisku.

Riaditeľ zriadil komisiu

Vzhľadom na skutočnosť, že bývalý riaditeľ SIS a bývalý námestník riaditeľa SIS sú alebo boli trestne stíhaní v súvislosti s výkonom svojich funkcií a rozhodovaním o vykonávaní spravodajských operatívnych činností a o používaní osobitných prostriedkov vrátane informačno-technických prostriedkov, bola SIS v súlade so zákonom o SIS povinná vykonať hĺbkové interné preverenie všetkých skutkových okolností, ktoré sa veci týkali.

Zdokumentované ich má postúpiť orgánom činným v trestnom konaní a tiež osobitnému kontrolnému výboru na kontrolu činnosti SIS.

„Na tento účel riaditeľ Slovenskej informačnej služby zriadil už dňa 23. marca 2021 komisiu, ktorá svoju činnosť ukončila dňa 23. apríla 2021 vyhotovením takzvanej záverečnej správy v rozsahu viac ako 300 strán vrátane príloh. Predmetná správa detailne a presne uvádza všetky skutočnosti, ktoré sa týkali rozhodovania bývalého riaditeľa SIS, ako aj bývalého námestníka riaditeľa SIS v predmetnej veci, ako i podrobné informácie o realizácii všetkých úkonov s vecou súvisiacich zo strany podriadených príslušníkov a jednotlivých organizačných zložiek SIS,“ vysvetlila SIS s tým, že správa je riadne podložená všetkými registratúrnymi záznamami, vyjadreniami všetkých príslušníkov, ktorí mali o akejkoľvek veci v tejto súvislosti vedomosť.

Cielená dezinformačná kampaň

Slovenská informačná služba bola o poskytnutie písomností tvoriacich prílohu uvedenej správy, ako aj o zbavenie mlčanlivosti jej príslušníkov v konaní, v ktorom je bývalý riaditeľ SIS obvinený, požiadaná orgánmi činnými v trestnom konaní v mesiaci marec 2022, a to po tom, čo bol bývalý riaditeľ SIS opätovne obvinený.

„Slovenská informačná služba v nadväznosti na cielenú dezinformačnú mediálnu kampaň lživo informujúcu o jej činnosti, prípadne nečinnosti ubezpečuje verejnosť, že jej činnosť vykonávaná v záujme spravodajskej ochrany Slovenskej republiky nebude nijako ovplyvnená napriek účelovému šíreniu mediálnych klamstiev, špekulácií a dezinformácií,“ uzavreli.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Vladimír Pčolinský
Firmy a inštitúcie SIS Slovenská informačná služba