Potreba podporovanej integrácie utečencov pred vojnou na Ukrajine narastá

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Oz tenenet 1.jpg
Foto: TENENET

Milióny ľudí utiekli pred vojnou na Ukrajine. Podľa dát rezortu vnútra SR od 1. marca do konca augusta o dočasné útočisko na Slovensku požiadalo takmer 87 tisíc utečencov. Častokrát potrebujú pomoc a možnosť žiť normálny život v našej krajine. Po naplnení základných humanitárnych potrieb sa kľúčovými stávajú sociálne, psychologické a tiež pracovné témy. OZ TENENET od začiatku vojny efektívne pomáha poskytovaním psychosociálnej pomoci a služieb pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy a vníma zvýšenú potrebu i význam týchto aktivít pre odídencov a tiež pre našu spoločnosť.

V rámci pomoci utečencom v Bratislavskom kraji odborníci OZ TENENET doteraz poskytli vyše 56.000 poradenstiev a intervencií. Podľa údajov rezortu vnútra SR k 31.8.2022 o dočasné útočisko v danom kraji požiadalo 29 036 osôb, čo znamená, že sa v priemere pomohlo dva krát každému z nich. Z celkového počtu sa 18 014 poradenstiev týkalo psychickej podpory a duševného zdravia dospelých a 19 692 krát sa jednalo o psychologicko-pedagogické poradenstvo pre deti. „Naše štatistiky jasne ukazujú, že záujem o pomoc zo strany odídencov z Ukrajiny od začiatku vojny neustále stúpa. Zmenil sa však druh pomoci. Na začiatku sme sa viac zaoberali krízovým poradenstvom a poradenstvom v oblasti základných humanitárnych potrieb ako sú rady ohľadom pobytu, ubytovania, zdravotníckych problémov. V lete sa do popredia výrazne dostali otázky psychického zdravia a taktiež pracovné poradenstvo,“ uvádza Zuzana Aly, koordinátorka psychosociálnej podpory OZ TENENET.

Oz tenenet 2.jpg
Foto: TENENET

Počet poskytnutých poradenstiev odídencom z Ukrajiny ku 5.9.2022

Sociálne poradenstvo (téma pobytu, registrácie, podpory a pod.) 3 833
Sociálne poradenstvo (téma zdravia a zdravotnej starostlivosti) 15 020
Poradenstvo a intervencie ohľadom duševného zdravia dospelých 18 014
Psychologicko-pedagogické poradenstvo pre deti vrátane edukačných a voľnočasových aktivít 19 692
Celkový počet poradenstiev k 5.9.2022 56 559

Zdroj: štatistiky OZ TENENET

Prekonanie jazykovej bariéry, začlenenie sa na trh práce, adaptácia žiakov na základných, stredných a vysokých školách ako aj práca so stresom a negatívnymi emóciami sú otázkami, ktoré utečenci riešia v súčasnej dobe. Zvýšený záujem o poradenstvo v oblasti práce a vzdelávania ukazuje jasný trend. Odídenci z Ukrajiny, ktorí zostali na Slovensku, sa chcú stať plnohodnotnými členmi spoločnosti. A preto stabilizácia týchto ľudí a ich ďalšia adaptácia v krajine sú momentálne veľmi dôležité. „Som presvedčená o tom, že podporovaná integrácia utečencov slovenskej spoločnosti pomáha. Ku nám prišli tisícky vzdelaných a skúsených odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí dokážu a hlavné chcú byť prínosom pre krajinu. Potýkajú sa však s ťažkosťami a častokrát potrebujú psychologickú či psychosociálnu pomoc na to, aby prekonali psychické následky stresu po odchode z domoviny. Naše tímy pracujú dennodenne na tom, aby sa pomoci dostalo každému, kto o ňu požiada,“ dodáva Marcela Hajtmánková, programová manažérka OZ TENENET.

„Pochádzam z mesta Slavjansk, ktoré je na východe Ukrajiny blízko Donecka, odkiaľ sme sa evakuačným vlakom dostali na Slovensko spolu s mamou a mojim 9-ročným synom. Som psychologička a v súčasnej dobe som súčasťou mobilného TENENET tímu. Možnosť pracovať a pomáhať iným je pre mňa od začiatku nielen prácou, ale aj cestou k zvládaniu vlastného stresu a smútku. Psychosociálnu pomoc utečenom, ktorú poskytujeme, považujem za kľúčovú. Primárne pomáhame dospelým, ale častokrát ide aj o pomoc deťom, ktoré ťažko zvládajú stres, hnev a negatívne emócie. Pracujeme aj s rodičmi, asistujeme im pri nácviku rodičovských zručností a zvládaní tínedžerov. Čoraz častejšie vyhľadávajú pomoc aj starší ľudia – najmä ženy, ktoré potrebujú psychologické poradenstvo ako zvládať nekončiaci sa stres a strach o svojich blízkych, čo ostali na Ukrajine. Veľa aktivít vykonávajú naše pedagogičky s deťmi, ktorým sa snažia vytvoriť podnetné prostredie na zmysluplný osobnostný rozvoj,“ uvádza Mariya Savchenko.

Oz tenenet 3.jpg
Foto: TENENET

OZ TENENET dlhodobo pôsobí v oblasti sociálneho, špeciálno-pedagogického a psychologického poradenstva i psychoterapie a pôsobí okrem Bratislavského kraja vo všetkých regiónoch Slovenska. Od otvorenia bodu prvého kontaktu a podpory na Hlavnej stanici v Bratislave a následné Veľkokapacitného centra sú ich súčasťou. Na základe akútnej potreby zo strany odídencov následne vznikli mobilné tímy, ktoré reagujú na problémy a výzvy u ľudí, ktorým bola poskytnuté poradenstvo na miestach prvého kontaktu a ktorí boli následne umiestnení do ubytovacích zariadení v rámci Bratislavy a blízkeho okolia. Poradenský tím tvorí 60 psychológov, sociálnych pracovníkov a pedagógov, pričom 36 z nich sú Ukrajinci. Projekt pomoci odídencom z Ukrajiny vznikol vďaka finančnej podpore celosvetovej humanitárnej organizácie UNICEF a UNHCR. Viac informácií o neziskovej organizácií TENENET nájdete na www.tenenet.sk

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie OZ TENENETTENENET