Otvorený list

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
New project.jpg
Foto: SPS

LEVICE 23. mája 2018 (WBN/PR) – Vážená pani ministerka zdravotníctva,
obraciame sa na Vás s nádejou v podporu spravodlivého a férového vyriešenia problému týkajúceho sa schválenia podmienenej úhrady lieku Doudopa.

S veľkým sklamaním a znepokojením pozorne sledujeme proces schvaľovania lieku, ktorý je pre nás, pacientov s nevyliečiteľnou Parkinsonovou chorobou, jediným vhodným prostriedkom pre udržanie kvality života na prijateľnej úrovni.

Súčasné kroky zo strany MZ SR, Kategorizačnej komisie a Kategorizačnej rady, však vytvárajú priestor pre otázniky, kto, s akým cieľom a v záujme koho, na Slovensku rozhoduje o úhradách liekov z verejného zdravotného poistenia, na ktoré sa všetci povinne skladáme.

Zároveň dnes existuje oprávnená obava, že liek nebude zaradený do systému v plánovanom termíne 1.júl 2018, tak, ako to bolo zo strany MZ SR verejne deklarované.

I. Zaradenie lieku so zníženým limitom úhrad

Prvým mementom bolo odporučenie zo strany Kategorizačnej komisie (zo dňa 26.3.2018) o zaradení lieku Duodopa do kategorizačného zoznamu liekov, avšak s podmienkou zásadného zníženie limitov úhrad (z 2 786 160 EUR/ročne na 2 200 000 EUR/ročne), ktoré stále vnímame ako neprijateľné.

Na Slovensku každoročne pomaly stúpa počet pacientov, ktorí sú na tento liek odkázaní a znížený limit by nevytváral žiaden finančný vankúš pre liečbu nových pacientov a de facto zmrazil systém úhrad, a to až na 3 roky. Nevieme z akých výpočtov vychádzalo MZ SR, keďže limit stanovený MZ SR už dnes nepokrýva aktuálne liečených pacientov.

II. Nepravdivé verejné tvrdenia

Vo verejne dostupnej námietke výrobcu lieku v súvislosti s napadnutím nezákonného určenia osobitného spôsobu úhrady lieku zo strany MZ SR je definovaný presný výpočet úhrady

(2 786 160 EUR/ročne). S jej výškou sa následne stotožnili aj všetky tri zdravotné poisťovne.

Rovnako výrobca v námietke napadol tiež návrh, ktorý by obmedzil výber lieku v mieste bydliska pacienta, z ktorejkoľvek lekárne, len na jedno z vybraných špecializovaných centier (BA, KE, Martin). Otázka spomínaných centier mala byť podľa našich informácií riešená len v súvislosti s indikáciou liečby pacientov a nebolo úmyslom výrobcu zasahovať do možnosti miesta výberu lieku.

V tomto smere preto vnímame zavádzanie verejnosti zo strany MZ SR, ktoré ústami svojej hovorkyne,  Zuzany Eliášovej, v reportáži pre TV Markíza, dňa 21.4.2018,  uviedlo, že: „Čo sa týka aplikácie v uvedených troch centrách, tie pokrývajú celé Slovensko a určil si ich výrobca daného lieku.“

Zároveň v rovnakej reportáži hovorkyňa uviedla, že: „Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku, teda farmaceutická firma, má možnosť uzavrieť so zdravotnou poisťovňou zmluvu o takzvanej zľave. Tým pádom môže byť odliečených pacientov ešte viac.“ (Z. Eliášová, TV Markíza, 21.4.2018)

Podľa informácií z verejne dostupnej žiadosti výrobcu je pritom zrejmé, že výrobca oklieštenie aplikácie nepožadoval a od samotného vstupu lieku na slovenský trh poskytuje bezodplatne a z vlastnej iniciatívy, príslušenstvo  na otestovanie účinnosti lieku, nevyhnutnú pumpu s príslušenstvom, vrátane nákladov na servis, kalibráciu, likvidáciu a tiež odborné zaškolenia a preškolenia personálu.  V roku 2017 v spolupráci s VŠZP výrobca poskytol zľavy pre všetkých pacientov, pričom časť z nás, pacienti s dvojitým dávkovaním, sme mali liek Duodopa za polovičnú cenu.

III. Rozhodnutie Kategorizačnej rady vracia problém na začiatok

Dňa 4.5.2018 zasadla v uvedenej veci podanej námietky Kategorizačná rada, ktorá „odporučila ministrovi zdravotníctva, aby sa námietke vyhovelo a napadnuté prvostupňové rozhodnutie MZ SR zo dňa 3.4.2018 sa zrušilo“.

Vec sa však opätovne vrátila Kategorizačnej komisii na nové konanie, čím sa celý proces opätovne predlžuje.

Vážená pani ministerka, pri nástupe do funkcie ste dali verejný prísľub, že „prioritou ministerstva zdravotníctva aj naďalej zostáva, aby sa zdroje z verejného zdravotného poistenia používali férovo a efektívne pre všetkých a pacienti nemuseli byť odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či výnimku schváli alebo nie“.

Veríme, že aj v tomto konkrétnom prípade, svoj prísľub dodržíte a vytvoríte prostredie, ktoré nám vytvorí právnu a psychickú istotu, že po plánovanom júlovom termíne už nebudeme musieť bojovať okrem choroby, ktorá môže postihnúť kohokoľvek, v nečakanej chvíli, aj so zbytočnými legislatívnymi bariérami, ktoré v tejto chvíli nemôžeme vnímať inak, ako presadzovanie nám neznámych individuálnych záujmov, bez ohľadu na názory odborníkov a súhlasné stanoviská zdravotných poisťovní.

S pozdravom.

V Leviciach, 15.5.2018
Katarína Félixová
Predsedníčka SPS

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR