Odovzdávanie slovenských skúseností na Balkáne

Belgrade Old City
Foto: Getty Images

Koncom novembra začína v Belehrade séria workshopov ohľadom odovzdávania skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu.

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (ďalej len PPP) organizuje koncom novembra 2019 v srbskom Belehrade úvodný workshop o organizačných a implementačných postupoch realizovania stratégie informatizácie verejnej správy na Slovensku, ktorý je realizovaný v spolupráci so srbským partnerom Ministerstvom verejnej správy a samosprávy. Ide o prvé podujatie v rámci realizácie projektu: „Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu”.

Hlavným cieľom projektu je zdieľanie reformných skúseností SR a podpora efektívne fungujúcej štátnej správy v oblasti informatizácie verejnej správy v integračnom procese EÚ, so zapojením tretieho sektora pri tvorbe príslušných politík. Pôjde najmä o poskytnutie odporúčaní v oblasti rozvoja dátových zdrojov verejnej správy pre efektívnejšie poskytovanie elektronických služieb, ako aj pre oblasť bezpečnosti informačných systémov v kontexte požiadaviek vyplývajúcich pre príslušné krajiny v rámci približovania k informačným systémom v krajinách EÚ.

Zámerom projektu bude aj vyškolenie zamestnancov verejnej správy v Severnom Macedónsku a Srbsku, ktorým budú zo slovenskej strany sprostredkované odporúčania pre budúce modifikácie predmetných informačných systémov, ako aj vytvorenie tzv. cestovnej mapy potrebných opatrení a krokov z pohľadu legislatívy, organizačnej podpory a zmien informačných systémov.

Naplnenie vyššie uvedených cieľov bude dosiahnuté prostredníctvom realizácie workshopov a odborných seminárov, počas ktorých odborníci z PPP využijú a odovzdajú svoje relevantné skúsenosti pri tvorbe a implementácii stratégií rozvoja informatizácie spoločnosti. Projekt reaguje na aktuálne požiadavky krajín Severného Macedónska a Srbska s vysokým predpokladom budúcej dlhodobej udržateľnosti. Financovanie projektu je oficiálne podporené v rámci rozvojovej pomoci Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SlovakAid).

Mgr. Milan Ištván
Prezident PPP
+421 905 351 962

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom