Vládny kabinet schválil návrh zonácie Slovenského krasu, výmera sa zväčší takmer o hektár (foto)

Zonácia, Národný park Slovenský kras
Riaditeľ Správy NP Slovenský kras verejnosti predstavil Návrh zonácie Slovenského krasu. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Vládny kabinet na dnešnom rokovaní schválil návrh zonácie Národného parku Slovenský kras.

Zmenšenie ochranného pásma

Výmera národného parku sa zväčší o temer hektár, a to z viac ako 34,6 hektára na vyše 35,5 hektára. Ochranné pásmo sa však zmenší o viac než polovicu, z viac ako 11,7 hektára ostane čosi vyše 5,7 hektára. Z návrhu vyplýva, že viac ako 24 percent výmery národného parku bude tvoriť zóna A s piatym stupňom ochrany.

Zonácia, Národný park Slovenský kras
Riaditeľ Správy NP Slovenský kras verejnosti predstavil Návrh zonácie Slovenského krasu. Foto: www.facebook.com

Najväčšia zóna bude zóna C s tretím stupňom ochrany, pôjde o viac než 72 percent územia Národného parku Slovenský kras. Vo štvrtom stupni ochrany bude zóna B, ktorá pokrýva 3,34 percenta výmery národného parku a druhý stupeň ochrany bude platiť v zóne D, ktorá pokryje 0,1 percenta územia Slovenského krasu.

Schválenie zonácie

„Návrhom zonácie dôjde na štátnych pozemkoch k navýšeniu podielu 5. stupňa (z 1 233,79 ha na 8 591,35 ha), ako aj podielu 4. stupňa (z 96,9 ha na 1 187,29 ha) a dôjde tiež ku zníženiu podielu 3. stupňa (z 33 280,39 ha na 25 707, 67 ha) na výmere Národného parku Slovenský kras,“ uvádza sa v Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo. Návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

„Schválením zonácie by došlo k zrušeniu 14 chránených území, s ktorými sa tento národný park prekrýva,“ píše sa ďalej v materiáli. Jedným z dôvodov vyhlásenia národného parku je i konanie vedené Európskou komisiou proti Slovensku, ktoré sa týka území európskeho významu, a to nedostatočného vyhlasovania a absencie cieľov a opatrení ochrany prírody.

Zonácia, Národný park Slovenský kras
Riaditeľ Správy NP Slovenský kras verejnosti predstavil Návrh zonácie Slovenského krasu. Foto: www.facebook.com

„Účelom vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras je predovšetkým zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú (prioritné) biotopy európskeho a národného významu, biotopy (prioritných) druhov európskeho a národného významu – rastlín i živočíchov, druhy vtákov a abiotické javy. Predmetom ochrany sú tiež prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev na podstatnej časti územia národného park,“ približuje materiál.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRSpráva NP Slovenský rajVláda SR