Vláda plánuje podľa PEFC Slovensko diktovať štátnym lesom, s kým majú spolupracovať

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bez názvu
Štátne lesy TANAP-u. Foto: SITA/Rastislav Ovšonka

V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že v štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC).

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení určila štátnym podnikom certifikačnú schému, ktorú sú povinné používať. Pre neštátne lesy je však výber schémy dobrovoľný. Vláda tak podľa neziskovej organizácie PEFC Slovensko plánuje diktovať štátnym lesom, s kým majú spolupracovať. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informoval národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš.

V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že „v štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie.“ Štát tak podľa PEFC Slovensko diktuje podnikom v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, akú certifikačnú schému môžu používať a akú nie. Certifikácia lesov pritom vznikla a funguje ako dobrovoľný nástroj lesníckej politiky určený na podporu trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov sveta.

Na Slovensku máme dva systémy certifikácie lesov

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia dva základné a svetovo najrozšírenejšie systémy certifikácie lesov – PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) a FSC (Forest Stewardship Council). Obe schémy, PEFC aj FSC, sú rovnocennou a voliteľnou súčasťou kritérií verejných politík nákupu dreva, kritérií pre tvorbu značiek environmentálne vhodných výrobkov a kritérií iniciatív zeleného stavebníctva. Rovnocennosť oboch schém potvrdil aj Európsky parlament vo svojej rezolúcii z roku 2006.

„Preferovanie schémy FSC je preto v rozpore so základným poslaním a cieľmi certifikácie. Úlohou štátu je zabezpečovať optimálne fungovanie hospodárstva a zavádzať opatrenia, ktoré pomáhajú zvyšovať jeho efektívnosť. Priame zasahovanie štátu v rovine povinnej implementácie dobrovoľných nástrojov, na rozdiel od ich odporúčania, bude mať priame sociálno-ekonomické dopady nielen na lesné hospodárstvo, ale i celé reťazce spracovania a využívania drevných a nedrevných produktov lesa,“ uviedol predseda PEFC Slovensko František Štulajter.

PEFC systém certifikácie lesov v súčasnosti funguje v 50 krajinách a výmera PEFC certifikovaného lesa sveta je viac ako 320 mil. hektárov. Na Slovensku je aktuálne v schéme PEFC certifikovaných viac ako 60 % výmery lesov (1,2 mil. hektárov) a viac ako 130 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca.

Uprednostňovanie jedného z nich je zásah do trhu

Spoločnosti v PEFC certifikovaných dodávateľských reťazcoch spotrebujú ročne viac ako 5 mil. metrov kubických drevnej suroviny a vytvoria tržby vo výške viac ako 2 miliardy eur. „Certifikačný systém PEFC aj FSC pôsobia v rovnakom trhovom prostredí. Uprednostňovanie jednej z certifikačných schém predstavuje umelý zásah do prirodzene nadstavených a dlhodobo fungujúcich trhových vzťahov na odvetvovej, a v prípade lesnícko-drevárskeho komplexu, aj na medziodvetvovej úrovni. Neexistuje jediný dôvod, prečo by mala byť FSC certifikácia nadradená, uprednostňovaná alebo iným spôsobom preferovaná prostredníctvom jej povinného zavádzania v organizáciách, ktoré sú v pôsobnosti ministerstiev štátu,“ zdôraznil národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš.

Zavádzanie dodatočných systémov certifikácie lesov okrem toho nemá podľa PEFC Slovensko žiadnu pridanú hodnotu pre les a jeho trvalo udržateľné hospodárenie. „Práve naopak, zvyšuje administratívnu náročnosť riadenia certifikácie, požiadavky na ľudské a finančné zdroje a ohrozuje efektívne fungujúce a dlhodobo fungujúce dodávateľské reťazce. Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je a naďalej musí zostať dobrovoľným nástrojom trhu, o ktorom rozhoduje výlučne trh,“ doplnil Paluš.

O PEFC Slovensko

PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie PEFC Slovensko