V prípade obvinených ochranárov za usmrtenie medveďov nebol dôvod na začatie trestného stíhania

Medvede, výskum
Foto: ilustračné, Getty Images

Obvinenie za usmrtenie dvoch medveďov hnedých v roku 20021 vo Vysokých Tatrách Prezídium Policajného zboru so sídlom v Prešove zamietlo. Na základe prešetrenia prípadu tak nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Informoval o tom Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) v tlačovej správe. Dodal, že Zásahový tím ŠOP SR je aj tento rok pripravený riešiť problematiku synatropných jedincov medveďa hnedého.

Dôvod usmrtenia

V máji 2021 Zásahový tím ŠOP SR imobilizoval a následne usmrtil dva synatropné jedince medveďa hnedého pri veľkokapacitnom kontajneri na parkovisku pod Sliezkym domom.

Účelom odstránenia týchto medveďov z populácie bolo zabránenie ďalších škôd na majetku, ktoré tieto jedince opakovane spôsobovali, ako aj zabránenie nebezpečných stretov s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí. Predmetné jedince opakovane prenikali do intravilánu mesta Vysoké Tatry, okolitých obcí a osád, pričom v lokalitách nielenže vyhľadávali potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu, ale spôsobovali škody na majetku aj prenikaním do viacerých zariadení,“ vysvetlil riaditeľ Tatranského národného parku Pavol Majko.

Najkrajnejšie riešenie

V priebehu roku 2021 Zásahový tím ŠOP SR odstránil z populácie spolu sedem medveďov.

Usmrtenie synatropných jedincov medveďa hnedého považujeme za najkrajnejšie riešenie, keď plašenie a averzná terapia nie sú účinné. Prípadný odchyt dospelého jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nie je v týchto prípadoch vhodným riešením, nakoľko ide o medvede navyknuté na voľný život v prírode a nebola by možná ich adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí,“ uviedol Michal Haring zo Zásahového tímu ŠOP SR.

Problémové jedince

Ochranári považujú selekciu problémových jedincov v kombinácii s preventívnymi opatreniami za dôležité nástroje, ktoré pomáhajú predchádzať nebezpečným stretom medveďa hnedého s človekom.

Medvede dnes dostávajú potravinové zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či vnadiská a krmoviská s nevhodnou potravou. Pre zamedzenie schádzania medveďov do intravilánu obce či obývaných oblastí je nevyhnutné správne zabezpečenie odpadu. Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy a patrí medzi hlavnú príčinu zmeny ich správania a stratu plachosti,“ podčiarkol Haring.

Medveď hnedý patrí na Slovensku medzi celoročne chránené živočíchy a jeho lov je zakázaný. ŠOP SR je však oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Policajný zbor SRŠOP Štátna ochrana prírody