Takáč predložil zákon na podporu podnikania v poľnohospodárstve, agrosektor v najbližších rokoch dostane miliardy eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VLÁDA: Rokovanie 1. schôdze
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas rokovania 1. schôdze vlády SR. Bratislava, 25. október 2023. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Tento článok pre vás načítala AI.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) predložil do pripomienkového konania návrh zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Novým zákonom sa má od mája budúceho roka na Slovensku nastaviť právne prostredie pre implementáciu nariadení Európskej únie pre nové programové obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na roky 2023 až 2027.

Rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu

Návrh zákona určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využívania finančných prostriedkov na projektové intervencie v záujme rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Okrem určenia úloh jednotlivých subjektov zapojených do implementácie stanovuje základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci a technickej pomoci, a obsahuje tiež procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku.

Proces vysporiadania finančných vzťahov

Nová legislatíva upravuje aj proces vysporiadania finančných vzťahov v prípade, ak je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť. Rieši aj konflikt záujmov v procese poskytovania príspevku na projektové intervencie v záujme rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Pre štvrté programové obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bol vypracovaný Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027, ktorý pokrýva nielen intervencie v záujme rozvoja vidieka, ale aj priame platby a trhové podpory.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ bude naďalej založená na dvoch fondoch. Priame platby spolu so sektorovými intervenciami sa budú financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a intervencie na rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

V rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa predpokladá podpora v celkovom objeme viac ako 4,3 miliardy eur, z toho zo zdrojov EÚ vo výške takmer 3,4 miliardy eur a zo zdrojov štátneho rozpočtu 908,3 milióna eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má tieto finančné prostriedky zabezpečené v rozpočte kapitoly na celé štvrté programové obdobie na roky 2023 až 2027.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Richard Takáč
Firmy a inštitúcie Smer - SSD