Mikulcovo ministerstvo začne s odstraňovaním PCB látky v areáli bývalého podniku Chemko Strážske

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NR SR: Rokovanie 38. schôdze
Minister vnútra Roman Mikulec. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Ministerstvo vnútra SR prichádza s ďalšou etapou likvidácie dlhoročnej environmentálnej záťaže, a to s nevhodne uskladnenými sudmi so zvyškami PCB látok a iných produktov z výroby bývalého závodu Chemko Strážske. Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva vnútra Zuzana Eliašová.

Vhodný postup na sanáciu

V utorok 6. septembra by po mesiacoch príprav v gescii Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a Ministerstva životného prostredia SR, by mali príslušníci Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom odstraňovať kontaminovaný materiál z lokality Prameň.

Odoberanie a vyhodnotenie vzoriek zo zakopaných sudov, no hlavne z pôdy, bude v gescii pracovníkov Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany v Jasove a STU. Po vykonaní obhliadky lokality Prameň za účasti majiteľa dotknutých pozemkov 22. augusta zhodnotili predpokladaný rozsah prác a vhodný postup na sanáciu prítomných zdraviu ohrozujúcich látok.

Kontaminovaný materiál sa uskladní do kontajnerov, ktoré zlikviduje vo svojej pôsobnosti Ministerstvo životného prostredia. Odborným garantom vykonávaných záchranných prác je STU.

Zamedzenie ďalšej kontaminácie

„Hasiči upravia úvodom prác prístupovú cestu k prameňu, rovnako aj vyhradený manipulačný priestor. Keďže sa lokalita nachádza v horšie prístupnom teréne, využitá bude aj špeciálna technika ako kráčajúci bager zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

„Plánuje sa aj s odobratím viditeľných sudov a s odobratím niekoľkých metrov kubických okolitej pôdy. Celkový rozsah prác bude závisieť od postupného odkrývania zeminy z kopca pri prameni. Cieľom je zamedziť ďalšej kontaminácii okolitého prostredia vodou vytekajúcou z prameňa,“ vysvetlil prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

„Pri odstraňovaní environmentálnych záťaží ministerstvo vnútra preukazuje maximálnu kooperatívnosť so všetkými partnermi. Krízy ministerstvo rieši každý deň nielen preto, že je to našou zákonnou povinnosťou, ale aj zo zodpovednosti, ktorú cítime voči životu, zdraviu a majetku občanov SR a v tomto prípade aj k zodpovednosti k životnému prostrediu. Verím, že záchranné práce prebehnú bez problémov a obyvatelia Strážskeho budú môcť opäť o niečo pokojnejšie spávať,“ doplnil minister vnútra Roman Mikulec.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Pavol MikulášekRoman MikulecZuzana Eliášová
Firmy a inštitúcie Chemko StrážskeMV Ministerstvo vnútra SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRSlovenská technická univerzita v BratislaveSlovenský vodohospodársky podnik