Dovoz potravín je na Slovensku o tretinu vyšší ako ich vývoz

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Graph 3033203_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Slovensko podľa prieskumu Slovenského farmárskeho, družstva nie je potravinovo sebestačnou krajinou už 20 rokov.

Za posledných 20 rokov Slovensko nebolo ani raz potravinovo sebestačné. Vývoz potravín totiž ani raz neprevýšil dovoz a teda každý rok bolo saldo vykázané ako záporné. V roku 2016 predstavoval tento deficit -1,25 mld. eur, pričom dovoz agrovýrobkov a potravín v analyzovanom roku predstavoval 4 mld. eur a vývoz 2,75 mld. eur. Vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov bol teda v roku 2016 o tretinu nižší ako ich dovoz. Konštatovala to v pondelok na základe prieskumu potravinovej sebestačnosti SR analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) Eva Sadovská.

Import

Na Slovensko sa podľa prieskumu SFD dovážalo v roku 2016 predovšetkým spracované a konzervované mäso a mäsové výrobky (vrátane hydinového mäsa), ktorých objem presahujúci 725 mil. eur tvoril z celkového dovozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov takmer pätinu. Nasledovali sladkosti (kakao, čokoláda a cukrovinky) vo výške 325 mil. eur a mliečne výrobky a syry vo výške 307 mil. eur. Pomerne veľkým dovozcom bolo Slovensko v roku 2016 aj v prípade ovocia a zeleniny, nakoľko v oboch prípadoch dovoz spred dvoch rokov prevýšil úroveň 200 mil. eur.

Export

Naopak, Slovensko bolo podľa SFD v analyzovanom roku veľmi silným vývozcom obilnín, strukovín či olejnatých semien. V roku 2016 bol ich vývoz evidovaný v objeme 528 mil. eur a z celkového vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov predstavoval takmer pätinu. Pomerne silný bol na Slovensku aj vývoz sladkostí v objeme 328 mil. eur a taktiež mliečnych výrobkov a syrov v objeme 232 mil. eur. V prípade spracovaného a konzervovaného mäsa a výrobkov z mäsa (zahŕňajúc aj hydinu) vývoz zo Slovenska predstavoval pred dvoma rokmi 250 mil. eur.

Tvorba záporného salda

Najväčší podiel na zápornej hodnote salda v roku 2016, spomínaných -1,25 mld. eur, malo spracované a konzervované mäso a mäsové výrobky, v prípade ktorých bol vývoz o 475 mil. eur nižší ako dovoz. Pomerne veľký „nepomer“ medzi vývozom a dovozom bol aj v prípade ovocia, nakoľko jeho dovoz bol až šesťnásobne vyšší ako vývoz. V prípade zeleniny a melónov bol dovoz až deväťnásobne vyšší ako vývoz. U mliečnych výrobkov a syrov bol vývoz o štvrtinu nižší ako dovoz, v prípade sladkostí (kakao, čokoláda a cukrovinky) bol pomer takmer vyrovnaný. Naopak, pozitívne saldo bolo evidované v prípade klasických poľnohospodárskych komodít, t. j. obilnín, strukovín a olejnatých semien. Vývoz u nich presiahol dovoz o približne 400 mil. eur. Aj v prípade hospodárskych zvierat a produktov živočíšneho pôvodu prevyšoval vývoz nad dovozom.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať