Na trate západného Slovenska pribudnú v najbližších dvoch rokoch 4 nové elektrické poschodové jednotky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vizualizacia jednotiek. nove supravy budu na tratiach jazdit do konca roka 2023.jpg
Vizualizácia jednotiek. Nové súpravy budú na tratiach jazdiť do konca roka 2023. Foto: ZSSK
 • Nové súpravy budú nasadené na vysoko frekventované trate západného Slovenska
 • Šesťvozňové poschodové jednotky s kapacitou 611 miest na sedenie budú dlhé 160 metrov a jazdiť rýchlosťou 160 km/h

Snahou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je aj naďalej modernizovať a obmieňať zastaraný vozidlový park a prinášať cestujúcim čo najkvalitnejšie služby na úrovni 21. storočia. Tentokrát sa národný dopravca zameral na zlepšenie dopravnej obslužnosti na území Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja (za istých okolností i Banskobystrického kraja).

Dnes sme preto za účasti predstavenstva ZSSK a zástupcov dodávateľa jednotiek Stadler Polska podpísali zmluvu na dodávku 4 kusov nových elektrických poschodových jednotiek (EPJ), ktoré výrazne prispejú k skvalitneniu ponuky služieb železničnej osobnej dopravy. Jednotky budú prevádzkované na vysoko frekventovaných tratiach, a to Bratislava – Žilina (trať č. 120), Bratislava – Nové Zámky (trať č. 130) a Bratislava – Kúty (trať č. 110).

Z dôvodu naplnenia potrieb riadenia prevádzky, obratovania a údržby EJ budú nasadzované aj na úseky Kúty – Břeclav (CZ, trať č. 110) a Trnava – Galanta (trať č. 133). Taktiež v prípade nepripravenosti trate č. 120 železničného uzla Žilina (do doby ukončenia rekonštrukcie železničného uzla Žilina – elektrického napájania trolejového vedenia trate č. 120 striedavým napätím 25 kV/50 Hz) budú jednotky jazdiť aj v úseku Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica (trať č. 150 + 170).

Mapa projektu:

Zs.jpg
Foto: ZSSK

„Moderné elektrické jednotky sú pre regionálnu dopravu vyťažených ťahov západného Slovenska a pre udržanie komfortu našich cestujúcich skutočne kľúčové. Posilnením železničnej dopravy o ďalšie štyri moderné poschodové jednotky sa snažíme reagovať na preplnené cesty a ľuďom poskytujeme možnosť cestovať rýchlo, bezpečne a ekologicky. Sme presvedčení, že jednotky úspešného uchádzača budú kvalitné a budú spoľahlivo fungovať,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Základná charakteristika nových jednotiek typu KISS E.MU6:

 • jednotky majú poschodové prevedenie,
 • dosahujú rýchlosť 160 km/h,
 • každý vozeň má nízkopodlažné obojstranné nástupné priestory s výškou nástupnej hrany 550 – 600 mm nad temenom koľaje a pomocný výsuvný/výklopný schodík vo výške 200 – 280 mm pre umožnenie nástupu z nižších nástupíšť,
 • disponujú moderným informačným systémom:
  • akustický systém (vonkajší/vnútorný)
  • vizuálny systém (čelné, bočné a interiérové panely)
  • Wi-Fi
  • kamerový systém
  • systém počítania cestujúcich,
 • sú prispôsobené pre prepravu imobilných cestujúcich, teda pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, zohľadnením technických špecifikácií interoperability (ďalej TSI PRM) – nástup do EJ, miesto pre doprovod, WC bunka – a taktiež disponujú prebaľovacím pultom pre kojencov. Všetky WC bunky (1x TSI PRM + 3x štandardné) sú s uzatvoreným systémom a vybavené protimrazovou ochranou. Nástup pre imobilných cestujúcich je možný aj cez sklápaciu rampu z nástupíšť výšky 250 – 500 mm nad temenom koľaje,
 • sú klimatizované s priestorovým chladením/ohrevom (ohrev aj podlahový),
 • umožňujú prepravu minimálne 15 ks bicyklov (kombinácia držiakov a napínacích pásov),
 • majú kapacitu 611 miest na sedenie (z toho 30 miest  v 1. triede a 552 miest v 2. triede),
 • možnosť viacčlenného riadenia minimálne dvoch EJ.

Súčasťou dodávky bude aj  certifikované školenie rušňovodičov inštruktorov a zástupcov údržby a dodanie dokumentácie pre obsluhu a údržbu EJ.

Cena za dodanie 4 ks EPJ je 76 950 000 eur, za jeden kus 19 237 500 eur.

Roman koren predseda predstavenstva zssk a jan lukac podpredseda predstavenstva zssk sprava dnes podpisali zmluvu na dodavku 4 ej so stadlerom.jpg
Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK a Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva ZSSK (sprava) dnes podpísali zmluvu na dodávku 4 EJ so Stadlerom. Foto: ZSSK

Financovanie projektu

SPOLU 76 950 000,00
Výška NFP (Kohézny fond + ŠR SR) 74 987 775,00
Spolufinancovanie ZSSK 1 962 225,00

Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • dodané: 2020 – 2021
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • dodané: 2019 – 2021
 • nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021 (2 ks sú už v prevádzke od 13. 12. 2021)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • dodané: 2016 – 2020
 • nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – celkový objem 3,495  milióna eur

 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP

 • predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Prešovský a Košický kraj
 • predpokladaný podpis zmluvy: 12/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek – projekt EÚ + vlastné zdroje

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť)

 • hodnota zákazky: 76 950 000 eur
 • oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)
 • podpis zmluvy: 16. 12. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha vyhodnocovanie doručených ponúk od uchádzačov, následne bude dokumentácia z VO predložená na výkon kontroly  na ÚVO

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 12/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko