MetLife prináša novinky v oblasti skupinového poistenia pre zamestnancov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Protection people health and insurance concept. Hand shield protect wooden human on table
Foto: Getty Images

Úloha zamestnávateľa na kolísavom pracovnom trhu v súvislosti s udržaním si kvalitných pracovníkov je veľmi široká. Každý aspekt individuálne ovplyvňuje jednotlivca a súčasťou zamestnaneckej skúsenosti je nielen kultúra firmy, zmysluplnosť práce, flexibilita, odmeňovanie, kariérny rast, ale aj benefity.

„Čoraz viac zamestnávateľov vníma skupinové poistenie ako moderný a žiadaný benefit od svojich zamestnancov a preto ho zaraďujú do svojej benefitnej štruktúry. Ako všetky druhy poistenia, aj toto poistenie sa rokmi čoraz viac modernizuje, prináša novinky a zohľadňuje požiadavky trhu a v spoločnosti,“ vysvetlil riaditeľ pre zamestnanecké benefity CZ & SK spoločnosti MetLife Petr Skála.

Historicky si firmy najčastejšie vyberali poistenie invalidity alebo smrti zamestnanca. Posledné roky sa programy skupinového poistenia viac sústredili na životný štýl, teda poistenie s výplatou poistného plnenia pri diagnóze závažného ochorenia, alebo kompenzácie pri práceneschopnosti, ktorá vyrovnáva rozdiel medzi výplatou nároku zo Sociálnej poisťovne a mzdou zamestnanca. Spoločnosť MetLife preto prináša v oblasti skupinového poistenia pre zamestnávateľov tri novinky. Poisťovňa tak reagovala napríklad na vznikajúcu potrebu firiem s častejším nárastom psychických ochorení svojich zamestnancov, ktorých chcú zamestnávatelia podporiť.

„Preto pod pracovnú neschopnosť najnovšie spadajú aj psychické ochorenia pod podmienkou, že neboli spôsobené dôsledkom omamných a návykových látok. Ide o novinku, ktorú MetLife predstavil ako jediná poisťovňa na trhu v oblasti skupinového poistenia. Ďalšou úpravou je možnosť progresívneho plnenia následkov trvalého úrazu až s 10-násobkom poistného krytia. V praxi to znamená, že zamestnanec dostane viac peňazí za rovnakú poistnú udalosť podľa rozsahu poškodenia bez ohľadu na to, či ide o pracovný úraz. Ide opäť o úpravu, ktorá je výnimočná na slovenskom poistnom trhu,“ zdôraznil Skála.

Metlife p.skala_.jpg
Petr Skála. Foto: MetLife

Lojalita zamestnancov voči zamestnávateľovi závisí od ich spokojnosti. Na jej opačnom konci sú rezignácia, syndróm vyhorenia či ukončovanie pracovných pomerov. Spúšťačom celého procesu je pocit nedostatku záujmu zamestnávateľa o zamestnanca. Pokiaľ sú naplnené zamestnancove potreby, tak priamo úmerne stúpa aj jeho výkonnosť. Medzi ďalšie najviac ovplyvniteľné oblasti v prípade spokojnosti zamestnanca sú jeho angažovanosť, motivácia a kooperácia s ostatnými.

Ako ďalej priblížil Skála, novinkou je aj to, že za poistnú udalosť je považované aj osobné a celodenné ošetrovanie člena blízkej rodiny z dôvodu úrazu alebo choroby, pokiaľ dochádza k zníženiu alebo strate príjmu domácnosti. Pozitívna spätná väzba na skupinové poistenie plynie aj z toho, že zamestnancov ako aj ich blízkych zabezpečuje v prípade smrti, choroby, úrazov či iných následkov. Zároveň je poistenie celosvetovo platné 24 hodín denne aj mimo pracovnej aktivity. Ide o produkt s jednoduchou administratívou a s výrazne nižšími cenami ako pri individuálnom poistení.

Populárne medzi zamestnávateľmi sú aj jednoduché programy cestovného poistenia, pri ktorých sú poistení automaticky všetci zamestnanci cestujúci v mene zamestnávateľa do zahraničia. Poistenie sa vzťahuje na neočakávané situácie súvisiace so zdravím, osobnými vecami, zrušením či prerušením cesty alebo meškaním lietadla. Poistenie automaticky platí aj v rámci SR a najmä pokrýva určité dorovnanie životného štandardu v prípade nečakanej situácie.

„Aby si zamestnanec vedel udržať komfort a finančné zabezpečenie, pre zamestnávateľov sa odporúča mať v prípade pracovných úrazov okrem povinného poistenia uzavreté aj vhodné komerčné poistenie. Takisto je vhodné mať k základnému zdravotnému poisteniu dojednané aj cestovné poistenie, keďže práve to pokrýva repatriáciu, stratu alebo poškodenie batožiny, obsahuje asistenciu a pokrýva aj náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach v Európe,“ priblížil Skála.

Poisťovňa MetLife Slovensko má viac ako 580 skupinových klientov a kryje takmer 64 000 zamestnancov. Ponúka aj menej tradičné riešenia pre zamestnávateľov. Poistením MetLife kryla príkladom razičov tunelov v Nórsku, osoby pri výstavbe továrne v Nigérii, brigádnikov pri príprave hudobného festivalu, zamestnancov kameňolomu, či vodičov z povolania.

Metlife_eng_logo_rgb.jpg
Foto: MetLife

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MetLife