Komunikácia vlády s podnikateľmi bola podľa prieskumu obchodnej komory vlani najhoršia od roku 2010

Dokumenty, podnikateľ, práca, papiere
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Komunikácia vlády s podnikateľmi bola vlani najhoršia od roku 2010. Pozitívne ju hodnotilo iba 1 % účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne takmer 60 %.

Podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi má pritom mierne klesajúci trend od roku 2015. V roku 2020 sa pozitívne vyjadrilo 5 % respondentov, v roku 2021 už iba 4 %.

Podmienky na podnikanie boli oveľa horšie

Podmienky na podnikanie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 hodnotili podnikatelia výrazne negatívnejšie, o čom svedčí rádovo desaťkrát vyšší podiel nepriaznivých ako priaznivých hodnotení.

Rovnako negatívne sú tiež očakávania spojené s rokom 2023. Priaznivé podmienky na podnikanie očakáva len 6 % účastníkov prieskumu, nepriaznivé až 59 %.

Najdôležitejšie opatrenie, ktoré mala vláda v roku 2022 na zlepšenie podnikateľského prostredia realizovať, no neurobila tak, bolo zmiernenie dôsledkov extrémne vysokej inflácie a nárastu cien energií.

Hospodársku politiku nehodnotia pozitívne

S výrazným odstupom nasledovalo zníženie daňových a odvodových sadzieb, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania, zrýchlenie budovania infraštruktúry, či podpora investícií, výskumu a inovácií.

Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2022 považovali členovia komory, zapojení do prieskumu, rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové zaťaženie a na treťom mieste nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Hospodársku politiku vlády v uplynulom roku hodnotili pozitívne 2 % opýtaných, negatívne sa o nej vyjadrili dve tretiny respondentov.

Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998. Najnovší sa uskutočnil v októbri a novembri 2022, za účasti 155 respondentov.

Sú z celého Slovenska, malé, stredné i veľké firmy, so slovenským vlastníctvom, menšinovým zahraničným i väčšinovým zahraničným vlastníctvom.

Komora pôsobí na celom území Slovenska, je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora