Ako banky reagujú na zmenu klímy prostredníctvom úverovej politiky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ako banky reagujú na zmenu klímy prostredníctvom úverovej politiky
Ilustračné foto: GettyImages
Tento článok pre vás načítala AI.

Banky hrajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene, pričom ich úverová politika je v prednej línii tejto snahy. Ako finančné inštitúcie začleňujú klimatické riziko do riadenia úverov, menia sa aj ich postupy pri poskytovaní úverov, čo má zásadný vplyv na celý finančný sektor aj na spoločnosť ako takú.

Bankový sektor sa musí vyrovnať s výzvami, ktoré prináša klimatická zmena, a to nielen vzhľadom na ich vlastné operácie, ale aj v rámci širšieho finančného systému. Klimatické zmeny predstavujú značné kreditné riziko, ktoré je možné kategorizovať do dvoch hlavných skupín:

– fyzické riziká (napríklad extrémne poveternostné udalosti poškodzujúce majetok)

– transformačné riziká (napríklad zmeny v politike, technológiách a spotrebiteľských preferenciách smerujúce k nízkoemisnému hospodárstvu).

Začlenenie klimatického rizika do úverovej politiky

Banky reagujú na tieto výzvy integráciou klimatického rizika do celého životného cyklu úveru, čo zahŕňa stratégiu, upisovanie, správu portfólia a vykazovanie. Tento proces začína prehodnotením úverových obchodných stratégií s cieľom identifikovať, aké trhy, segmenty a spoločnosti budú ich klientmi, aké produkty budú ponúkané a aké inovácie sa prinesú na trh, s ohľadom na riziká a príležitosti spojené so zmenami klímy.

Dôležitým hodnotiacim aspektom sú ESG kritériá, ktorý bankový sektor začleňuje do svojich úverových rozhodnutí, čím sa snaží identifikovať a minimalizovať riziká spojené s klimatickými zmenami.

Ako banky reagujú na zmenu klímy prostredníctvom úverovej politiky
Ilustračné foto: GeyttyImages

Zelené financovanie pre udržateľnú budúcnosť

Začlenenie klimatického rizika do úverovej politiky nie je len o zvládaní rizík; je to tiež o identifikácii nových príležitostí. Napríklad, banky môžu podporovať prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku poskytovaním financovania pre projekty obnoviteľnej energie, energeticky účinné stavby, a technológie zachytávania uhlíka. Prístup k úverom pre takéto projekty sa stáva flexibilnejším a atraktívnejším, čím sa podporuje rýchlejšie prijímanie udržateľných riešení. Tento prístup nielenže pomáha minimalizovať potenciálne straty spojené s klimatickými rizikami, ale tiež umožňuje bankám stať sa lídrami v udržateľnom financovaní.

Finančné inštitúcie zavádzajú okrem toho špeciálne postupy na hodnotenie rizík spojených s klimatickými zmenami, ako súčasť svojich úverových politík. Analyzujú potenciálne dopady extrémnych klimatických udalostí na schopnosť klientov splácať úvery a na hodnotu zabezpečenia.

Najväčšie výzvy, ktorým banky čelia

Napriek značnému pokroku v oblasti začleňovania klimatického rizika do úverovej politiky čelia banky viacerým výzvam. Medzi ne patrí nedostatok presných dát o emisiách klientov, neistota spojená s klimatickými a ekonomickými predpoveďami, a potreba vyvážiť krátkodobé finančné ciele s dlhodobými udržateľnými cieľmi.

Komentuje Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie pre firemných klientov ČSOB:

Ako konkrétne reaguje banka ČSOB  svojou úverovou politikou na zmenu klímy a ako podporuje zelené podnikanie?

Naša banka ponúka napríklad „zelené“ úvery na kúpu technológii obnoviteľných zdrojov energie, ale aj nehnuteľnosti s nízkou spotrebou energie alebo rekonštrukcie za účelom zvýšenia energetickej triedy budovy. Sú poskytované s výhodnejšou úrokovou sadzbou a zároveň bez poplatku za spracovanie. Našim klientom rovnako ponúkame certifikované ESG poradenstvo v oblasti CSRD reportingu. V blízkej dobe budeme spúšťať aj digitálnu platformu, ktorá pomôže klientom zorientovať sa v ESG témach, vrátane nástroja na spočítanie vlastnej uhlíkovej stopy, ale aj uhlíkovej stopy jeho výrobkov. V ČSOB ponúkame aj úvery, ktoré využívajú podporu z Európskej únie v rámci fondu InvestEU, vďaka čomu sú úrokové sadzby na pre klienta – podnikateľa, ktorý chce investovať do udržateľných riešení, výhodnejšie.“

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Koloman Buzgó
Firmy a inštitúcie ČSOB Československá obchodná banka