K zníženiu miery korupcie môžeme prispieť všetci, Kolíková kladie dôraz na správanie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZA ¼UDÍ: Snem strany
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský

Každý môže prispieť k zníženiu miery korupcie svojím správaním, zachovávaním osobnej integrity a rozhodnutiami, ktoré sú v súlade s etikou. Uviedla to ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá sa prostredníctvom video príhovoru zúčastnila na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov k výzvam a opatreniam na prevenciu korupcie.

Uskutočnilo sa od 2. do 4. júna 2021 v New Yorku. Šéfka rezortu spravodlivosti vo svojom prejave zdôraznila dôležitosť viacerých záväzkov vyplývajúcich z politickej deklarácie, ktorú zúčastnené štáty na mimoriadnom zasadnutí prijali.

Beztrestnosť skončí

Jedným zo záväzkov vyplývajúcich z podpísanej deklarácie je rozvoj a podpora kultúry integrity. V tejto spojitosti spomenula ministerka aj novovzniknutý Úrad na ochranu whistleblowerov na Slovensku. Ďalej sa štáty zaviazali skoncovať s beztrestnosťou a posilniť antikorupčný právny rámec. Ministerka Kolíková preto v príhovore zdôraznila niekoľko opatrení, ktoré vláda prijala alebo ktoré ministerstvo pripravuje.

„Rozšírili sme postihovanie korupčného správania prostredníctvom zavedenia nového trestného činu, takzvaného prikrmovania. V nadväznosti na to, trestné činy nepriamej korupcie a legalizácia výnosov z trestnej činnosti boli zosúladené s medzinárodnými požiadavkami a potrebami z praxe. Prijali sme aj novú legislatívu o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorou sme rozšírili možnosti pre zaistenie majetku a zriadili nový Úrad pre správu zaisteného majetku. A keďže aj nezávislý justičný systém má kľúčovú úlohu v prevencii a boji proti korupcii, posilňujeme aj túto oblasť,“ uviedla.

Dôležité je transparentné prostredie

Pre verejný sektor a verejné financie je priam životne dôležité transparentné a zodpovedné prostredie, ktoré ako tretí záväzok z deklarácie ministerka spravodlivosti ocenila.

V spojitosti s transparentnosťou upriamila pozornosť na už existujúci Centrálny register zmlúv či Register partnerov verejného sektora. V závere svojho prejavu ministerka Kolíková zdôraznila potrebu preventívnych opatrení a politík v oblasti korupcie a dôležitosť medzinárodnej spolupráce.

Slovenská republika v rámci zasadnutia hostila aj podujatie venované problematike zapojenia externých kontrolórov do boja proti nezákonným finančným tokom.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Mária Kolíková
Firmy a inštitúcie MS Ministerstvo spravodlivosti SR