Deň narcisov môžete podporiť aj v pobočkách VšZP

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: VšZP

BRATISLAVA 15. apríla (WBN/PR) – Už šiesty rok je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. partnerom najznámejšej verejnej zbierky na Slovensku – Dňa narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Podobne ako v minulých rokoch, aj počas tohtoročného Dňa narcisov sa v piatok 15.4.2016 do zbierky aktívne zapojí 44 pobočiek VšZP na celom Slovensku. V priestoroch pobočiek budú umiestené pokladničky Ligy proti rakovine, do ktorých budú môcť zamestnanci, klienti i návštevníci prispieť dobrovoľným príspevkom.

„Deň narcisov nesie v sebe silné posolstvo ľudskosti, nádeje a spolupatričnosti s onkologickými pacientmi a ich blízkymi. Je prirodzené, že silu tohto posolstva chce umocniť svojou podporou aj najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre najviac onkologických pacientov“ – hovorí generálny riaditeľ VšZP Ing. Miroslav Vaďura, MPH. V uplynulých piatich rokoch sa v pobočkách VšZP počas Dňa narcisov podarilo vyzbierať spolu takmer 30 tisíc €. Aj táto suma pomohla Lige proti rakovine financovať projekty zamerané na pomoc onkologickým pacientom, ale i prevenciu onkologických ochorení a osvetu v tejto oblasti.

V minulom roku vynaložila VšZP na liečbu onkologických pacientov takmer 300 mil.€, pričom viac ako tretinu týchto nákladov tvorili lieky. VšZP zároveň zaznamenala nárast počtu pacientov pri všetkých najčastejších onkologických ochoreniach, a to u mužov i u žien. V roku 2015 bol najčastejšou onkologickou diagnózou u poisteniek VšZP zhubný nádor prsníka, na druhom mieste bola rakovina kože a ďalej rakovina vaječníkov. Práve u rakoviny vaječníkov zaznamenala VšZP najvyšší medziročný nárast pacientov, keď v porovnaní s rokom 2014 ich počet vzrástol o 14,7%. U mužov bola najčastejším ochorením rakovina prostaty, pri ktorej VšZP zaznamenala medziročný nárast onkologických pacientov o 7,5%, nasledovala rakovina kože a priedušiek.

VšZP, ako zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov s onkologickým ochorením, už dlhodobo považuje prevenciu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si nielen jej medicínsky, ale i ekonomický význam. „Prevenciou a včasnou diagnostikou je možné eliminovať budúce zbytočné náklady na liečbu rozvinutých štádií onkologických ochorení, ktorým sa dá predchádzať a tieto prostriedky využiť efektívnejšie, napríklad na nákup najmodernejších liekov pre našich poistencov. Už teraz VšZP schvaľuje najviac žiadostí na liečbu inovatívnymi liekmi „ – hovorí Miroslav Vaďura.

Nad rámec verejného zdravotného poistenia VšZP uhrádza viaceré preventívne vyšetrenia zamerané na včasný záchyt onkologických ochorení. V rámci nadštandardnej zdravotnej starostlivosti uhrádza svojim poistenkám cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívnej prehliadke u gynekológa, mužom urologickú prehliadku raz za 3 roky už od 40. roku života a všetkým poistencom nad 40 rokov test na okultné krvácanie v dvojročnom intervale. Len na prevenciu onkologických ochorení vynaložila VšZP v minulom roku viac ako 8,5 mil. €.

14.4.2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miroslav Vaďura
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa