Contineo oslavuje 20. výročie vzniku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

BRATISLAVA 26. februára (WBN/PR) – Presne vo februári pred dvomi dekádami zaevidovali v Obchodnom registri Slovenskej republiky súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným – TTC Telecom, predchodcu dnešnej spoločnosti Contineo. Pri vzniku stáli traja spoločníci – Miroslav Kaščák, Karol Daubner a Milan Gúčik, ktorí spoločnosť dodnes vlastnia. Od vzniku spoločnosti v roku 1996 do mája 2008 bola spolumajiteľom aj česká spoločnosť TTC TESLA Telekomunikace. Po vlastníckych zmenách v roku 2008 došlo aj k zmene názvu.“Contineo je od svojho vzniku projektovo orientovaná spoločnosť, vždy nás zaujímali projekty, na ktoré bolo potrebné sa pozrieť trocha inak. Navrhujeme inovatívne postupy, do riešení integrujeme prvky, ktoré predtým v IT infraštruktúre neboli“ – hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Milan Gúčik.

V prvých rokoch sa spoločnosť podieľala na budovaní veľkých optických, mikrovlnných a videokonferenčných sietí pre ozbrojené zložky, rozvodné energetické podniky ako VSE, SPP, Transpetrol, či Slovenské elektrárne. Následne hlavne vďaka rozvoju videokonferenčných technológií prichádzali projekty pre bankový sektor, operátorov a veľký počet zahraničných investorov, ktorí na Slovensku investovali do pobočiek a výrobných závodov. „Za celé obdobie bolo inštalovaných a servisovaných vyše 500 systémov na videokonferenčnú komunikáciu a spoluprácu, čo našu spoločnosť radí medzi najvýznamnejších dodávateľov v tejto oblasti“, pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti. „Videokonferencie sú však len jedným zo 4 hlavných produktových častí spoločnosti, posledné roky rozvíjame riešenia integrujúce moderné komunikačné nástroje a internet s technológiami na meranie a reguláciu. Výsledkom sú aplikácie a služby na sledovanie spotreby energií, efektivitu prevádzky, optimalizáciu kúrenia, chladenia alebo riadenie špecializovaných výrobných procesov“ dodáva Ing. Juraj Kundrát – manažér rozvoja technológií, ktorý je v spoločnosti od roku 1997.

Od roku 2007 vyvíjala spoločnosť spočiatku menšie zariadenia (Pentatherm, RSDA, KlimaNet), ktoré monitorovali prostredie, vedeli poslať správu napr. o vysokej teplote, umožňovali na diaľku prestaviť klimatizáciu, zapnúť ventilátor, naštartovať generátor a pod. Neskôr pribudli väčšie projekty riadenia klimatizačných sústav a kúrenia pre administratívne budovy s cieľom dosiahnutia energetickej efektívnosti. „Tu sa úspešne uplatnil aj produkt Klimanet, ktorý zaujal nadnárodný koncern DAIKIN. Po náročnom implementačnom procese ho zaradili do svojho portfólia ako zariadenie pre diaľkové ovládanie tzv. split klimatizácií distribuovaných po celej Európe. Najnovším riešením uvedeným do prevádzky je rozsiahly systém monitoringu energetických objektov po celom území SR. Ten v sebe zahŕňa kontrolu bezpečnostných kamier, ochrany objektu pred narušením, sledovanie prostredia, dymu, kontrolu vstupov do objektov, napájacie a záložné energetické prvky. Unikátna je tzv. decentralizovaná architektúra systému. To znamená, že systém nemá centrum, srdce, žiadny hlavný prvok. Je teda mimoriadne odolný voči poruchám a strate spojenia. Zároveň je tento koncept v súlade so súčasnými trendami.“, vysvetľuje Juraj Kundrát.

„Súčasné požiadavky zákazníkov stále častejšie smerujú k aktuálnemu on-line prehľadu“ pokračuje Milan Gúčik. „Požadujú mať aktuálny prehľad o zabezpečení priestorov a majetku, o stave systémov chladenia, kúrenia alebo osvetlenia. Požadujú tiež sledovať údaje o spotrebe energií, že systémy sú v optimálnom nastavení z hľadiska efektivity. Či už sú to priemyselné podniky, alebo obchodné reťazce, každý má svoje dôležité údaje, ktorými si stráži svoju podnikateľskú činnosť.“

Získané skúsenosti a aktuálne trendy pretavuje spoločnosť Contineo do pripravovaného projektu Vestigo, ktorý je tesne pred spustením. Je to portál, ktorý monitoruje rôznorodé systémy, procesy a zariadenia, zbiera z nich dáta, ktoré spracuje, selektuje a vyhodnocuje. Užívateľovi poskytuje vo veľmi jednoduchej a prehľadnej forme len tie dáta, ktoré sú v danej chvíli pre neho skutočne dôležité. „Takýmto spôsobom môžete mať napr. ako výrobca tepla on-line prehľad, aký je okamžitý skutočný náklad na 1 kWh vami produkovaného tepla, prípadne aký by bol pri prepnutí z tepelného čerpadla na plynový kotol a podľa toho sa rozhodnúť. Rovnako ľahko môžete dostať notifikáciu na smartfón, že váš e-shop je nefunkčný pre poruchu a zariadiť obnovu skôr, ako to začne odrádzať vašich zákazníkov.“ objasňuje Juraj Kundrát.

Momentálne sú pripravené služby Vestigo Ochrana, ktorými zákazníci získajú štandardné služby kamerového systému, živý (on-line) obraz z vybraných priestorov v interiéri aj exteriéry podľa vybraného počtu kamier a ďalších parametrov. Súčasťou služby bude vytváranie záznamov ich prezeranie z archívu, ako aj export videosúborov podľa vybraného časového intervalu.

V krátkej dobe pribudnú služby:

Vestigo Meranie – čo sú on-line služby merania vybraných veličín a stavov (spotreba vody, plynu, elektrickej energie, teploty, vlhkosti apod.)

Vestigo Kontrola, ktorá bude zabezpečovať stráženie vybraných IT služieb (dostupnosť a kvalitu internet konektivity, prevádzku mail serverov, webových portálov, e-shopov apod.).

Pripravujú sa služby:

Vestigo Stretnutia – univerzálna platforma pre videokomunikáciu a spoluprácu

Vestigo Prehľad na evidenciu dochádzky, rezervačno-evidenčný systém správy vybraného majetku, zariadení či priestorov (motorové vozidlá, zasadacie miestnosti, zdieľané projektory).

„Súčasné trendy a životný štýl nás zaplavujú veľkým množstvom informácií a rôznorodých zdrojov. Každý týždeň sa objavia nové aplikácie a technológie. Už nie je problém dáta získať, alebo vyhľadať. Dôležité je dáta spracovať a zanalyzovať tak, aby neboli na obtiaž, ale na úžitok. Ako z toho množstva nameraných a získaných informácií dostať tie najdôležitejšie, ako optimalizovať prevádzku alebo výrobu z hľadiska efektivity a spotreby – to sú pridané hodnoty, ktoré naše riešenia ponúkajú.“ uzatvára výkonný riaditeľ Ing. Milan Gúčik.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať