CBA Slovakia, a.s. znížila DPH v súlade so zákonom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Cba

LUČENEC 28. januára 2016 (WBN/PR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek prezentoval na tlačovej konferencii dňa 26. 1. 2016 výsledky monitoringu cien a dodržiavania memoranda o zníženej DPH z 20 % na 10 % na vybrané druhy potravín. Interpretácia výsledkov a následná medializácia vyvolala niekoľko otázok a domnienok.

CBA Slovakia a.s., Lučenec garantuje širokej spotrebiteľskej verejnosti i všetkým štátnym orgánom a inštitúciám, že premietla celé zníženie DPH do spotrebiteľských cien pre zákazníka a nezvýšila svoju obchodnú maržu ani počas mesiacov október, november a december roku 2015.

Prehlasujeme, že sme plne dodržali obsah memoranda podpísaného predsedom vlády Slovenskej republiky ohľadne zníženej DPH na vybrané potraviny a to aj napriek tomu, že spoločnosť nie je členom Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.

Je zvláštne, ak ministerstvo v prípade nejasných zistení neoslovilo dotknutý subjekt aby podal vysvetlenie či zistené rozdiely boli spôsobené chybami pri opisovaní cien, alebo má podozrenie, že niektorý subjekt dohodnuté pravidlá nerešpektoval. Vážnym spôsobom tak poškodilo dobré meno slovenskej obchodnej skupiny CBA, ktorú tvorí desať čisto slovenských samostatných právnych subjektov pôsobiacich pod franšízovou značkou CBA na území Slovenskej republiky.

Zo zverejnených informácií nie je možné identifikovať prevádzky ani tovary, odkiaľ kontrolné hliadky ministerstva čerpali informácie o cene. Zverejnený nebol ani výber a presnejšie ohraničenie štatistickej vzorky, nakoľko rozdelenie na „malé, stredné, veľké predajne, resp. super a hypermarkety“ je príliš všeobecné. Takisto nie je zrejmé či ide o tovar akciový, dopredajový, alebo či ide dokonca o výpredaj. Nebolo zverejnené ani to, koľko produktov bolo v danom type predajne kontrolovaných a či výsledkom je aritmetický alebo vážený priemer zníženia ceny za všetky sledované produkty. Za úvahu stojí i skutočnosť, že boli kontrolované aj predajne, v ktorých sa produkty so zníženou DPH ani len nenachádzajú.

Nebola poskytnutá informácia, či kontrolné hliadky tvoria vyškolení pracovníci prieskumných agentúr, alebo dobrovoľníci, nakoľko mohlo prísť k významným štatistickým chybám už pri samotnom zbere údajov. Vzniká tak dojem navýšenia ceny v prospech marže obchodníka, hoci ide o iný výrobok, ktorý do predajne prichádza s inou cenou už od dodávateľa.

„V informačných systémoch CBA Slovakia a.s., Lučenec sme upravovali základné ceny v súvislosti s legislatívne stanovenou zmenou DPH k 1.1.2016 už v polovici decembra roku 2015 a zdôrazňujeme, že celé premietnutie sadzby DPH do spotrebiteľských cien bolo ukončené 1.1.2016. Pri navedení cien do systému sme použili matematický prepočet: pôvodná cena vydelená 1,2 a vynásobená 1,1 s výsledkom zaokrúhleným na dve desatinné miesta, pričom sme maržu nenavyšovali ani počas mesiacov október, november a december roku 2015.“ uvádza Vladimír Kocúrek, viceprezident CBA Slovakia, a.s., Lučenec a dodáva: „Striktne sa držíme faktu, že zníženie DPH sme v plnej výške premietli do ceny pre nášho koncového zákazníka. Vo vysoko konkurenčnom prostredí by sme si totiž iný prístup ani nemohli dovoliť. Náš korektný prístup plne v súlade s memorandom môžeme dokladovať dátami z informačných systémov.“

CBA Slovakia, a.s.: Sieť potravín v súčasnosti zahŕňa okolo 330 maloobchodných prevádzok po celom území SR, členených do troch hlavných maloobchodným reťazcov CBA Potraviny, Cent Supermarket CBA a Diskont CBA. Spoločnosť zamestnáva 2258 zamestnancov a je jedným z desiatich samostatných právnych subjektov, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky pod franšízovou značkou CBA.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubomír Jahnátek
Firmy a inštitúcie CBA Slovakia s.r.o.