13. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZISS logo
ZISS logo

BRATISLAVA 31. marca (WBN/PR) – V dňoch 24. 3. – 25. 3. 2011 sa uskutočnila 13. konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorú organizuje eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Mestským úradom v Lučenci. Hlavnou témou konferencie bolo sprístupňovanie zmlúv samosprávami na internete a nové ohrozenia detí na internete z dôrazom na prevenciu na základných školách.

V prvý deň konferencie prednášala Monika Gregussová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – VÚDPaP na tému Kybernetické šikanovanie a Jaroslav Oster zo spoločnosti Infoconsult, ktorý prezentoval príklady kybernetických trestných činov súčasnosti.

Druhý deň otvorila konferenciu primátorka meste Lučenec Alexandra Pivková, ktorá vyzdvihla náročnú prácu informatika v živom systéme samospráv. Minútou ticha si potom účastníci pripomenuli úmrtie svojho kolegu Vlada Kapraňa. Konferencia pokračovala prednáškou „Nové ohrozenia detí na internete“, ktorú prezentovala Monika Gregussová VÚDPaP a Viktor Fenďa Magistrát mesta Košice. Po nich predstavil Informačné systémy mesta Lučenec Pavol Cífer z MsÚ Lučenec. Juliana Nagyová a Miroslav Drobný z eSlovensko predstavili spoločné projekty: ZISS web a Facebook, Súťaž Najlepší informatik samospráv Slovenska, ZlatyErb.sk, Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk. Každý účastník konferencie dostal nové DVD OVCE.sk s 9 poučnými rozprávkami a príručkami. Predstavila sa slovenská delegácia samospráv na ISSS Hradec Králové. Slávnostne sa tiež odovzdali dekréty zo 720 školení, ktoré v minulých rokoch absolvovali informatici z viac ako 50 miest. Zverejňovaniu zmlúv samosprávami sa venoval v závere stretnutia Matej Kurian z Transparency International Slovensko a svoje skúsenosti v tejto oblasti predstavil aj Milan Matuška z MsÚ Martin.

ZISS si ako najbližší cieľ stanovilo užšiu spoluprácu s ďalšími stavovskými organizáciami pracovníkov samospráv (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR atď.), distribúciu projektu OVCE.sk do všetkých škôl a školských zariadení miest Slovenska a zavedenie členského pre svoju činnosť. Na budúcu konferenciu sa naplánovalo vyhodnotenie súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska.

Ing. Miroslav Drobný,

prezident eSlovensko o.z.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať