Mestská štvrť Nové Lido prinesie na pravý breh Dunaja tisíce nových bytov (video)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nové Lido
Nové Lido (vizualizácie) Zdroj: JTRE
Tento článok pre vás načítala AI.

Mestská štvrť Nové Lido od developera JTRE prinesie do bratislavskej Petržalky približne 6-tisíc bytov a 20-tisíc pracovných príležitostí. Zástavba, ktorá vyrastie medzi Starým Mostom a Mostom Apollo aktuálne čaká na zmeny Územného plánu Bratislavy.

Nové Lido sa má stať miestom krátkych vzdialeností, s nábrežným a centrálnym parkom, cykloinfraštruktúrou, promenádnym mostom cez Dunaj, električkovým spojením a terminálom integrovanej osobnej dopravy (TIOP) v nadväznosti na vlakovú dopravu. Návrh novej mestskej štvrte je výsledkom dlhodobej prípravy developera s desiatkami odborníkov zo siedmich krajín.

Cieľom je uhlíková neutralita

Rozšírením celomestského centra pribudne na pravom brehu Dunaja zmiešané územie s bývaním, občianskou vybavenosťou, verejnými priestormi a zeleňou, s dopravným napojením na Petržalku, Staré Mesto a Ružinov. Z verejných priestorov má pribudnúť živý parter, základná škola, materské školy, či kostol. Developer zároveň deklaruje ambíciu stanoviť nový ekologický štandard, v rámci ktorého chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Prepojenie s centrom promenádnou lávkou

Autormi urbanistickej štúdie sú Juraj Benetin s tímom z ateliéru Compass Architekti, na projekte spolupracujú aj architekti a urbanisti Jakub Cigler, Marko & Placemakers, Gehl Architects či GFI. Podľa Benetina je najdôležitejším princípom budúcej zástavby dotvorenie nového centra na oboch brehoch Dunaja. Počítajú s tým aj dlhodobé stratégie rozvoja Bratislavy, ktoré sa premietli do platného územného plánu mesta.

„Námestie M. R. Štefánika so Slovenským národným divadlom dostane v Novom Lide ekvivalent v podobe centrálneho námestia s významným multifunkčným spoločenským objektom v protiľahlej polohe,“ priblížil developer s tým, že hlavné verejné priestory oboch častí moderného centra Bratislavy budú prepojené nielen vizuálne, ale aj navrhovanou pobytovou promenádnou lávkou.

„Námestie bude prechádzať od nábrežia cez centrálny park po plnohodnotný mestský bulvár s alejami stromov, cyklotrasou, veľkým priestorom pre chodcov a možnosťou vybudovať električkovú trať,“ priblížil investor. Automobilová doprava bude organizovaná tak, aby sa od Einsteinovej ulice smerom k nábrežiu postupne vytrácala. Posilní sa úloha mestskej hromadnej dopravy, pešieho pohybu a cyklodopravy, ktorá nadviaže na existujúce trasy.

S výstavbou začnú najskôr o štyri roky

Projekt sa zameriava na bezemisné obnoviteľné zdroje energií, pričom v území je využiteľná predovšetkým energia zo zeme, vody a slnka. Uchádza sa aj o zelenú certifikáciu BREEAM Communities, ktorá sa zároveň prelína so strategickou víziou Bratislava 2030 spracovanou Metropolitným inštitútom Bratislavy. Dôraz kladú na obnoviteľné zdroje energie, ekologické materiály, vodozádržné opatrenia, ale aj utlmenie tepelných ostrovov.

Stavebný zámer Nové Lido aktuálne vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň prebieha aktualizácia územného plánu pre toto územie, pričom návrh zmien a doplnkov prešiel v minulom roku verejným prerokovaním, ktoré magistrát vyhodnocuje. Výstavba novej štvrte bude realizovaná v etapách, v horizonte viac ako 10 až 15 rokov. Začiatok výstavby odhadujú vzhľadom na procesy najskôr o štyri roky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie JTRE J&T REAL ESTATE