Potrebujete zistiť vlastníka nehnuteľnosti? Máte niekoľko možností

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

V minulosti ste za účelom zistenia vlastníka nehnuteľnosti museli navštíviť katastrálny odbor okresného úradu. Dnes môžete túto informáciu zistiť priamo na webovej stránke katastrálneho portálu.

Potreba vyhľadať vlastníka pozemku môže mať viacero dôvodov. Jedným z nich je napríklad kúpa nehnuteľnosti, ale aj overenie vlastníka susediaceho pozemku. Portál financnykompas približuje, aké máte možnosti, okrem návštevy katastrálneho úradu.

kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com

Základné informácie na pár klikov

Portál ESKN umožňuje online prístup k údajom z katastra nehnuteľností a získanie základných informácií prakticky okamžite. Je určený primárne občanom SR, nie je vhodný pre hromadný prístup k týmto údajom. Je tu možné nájsť výpis z listu vlastníctva, ako aj údaje o parcelách.

Základná databáza pre geografický informačný systém (ZGBIS) predstavuje webovú aplikáciu, ktorá prešla v roku 2022 rozsiahlou modernizáciou. „Táto aktualizovaná verzia je optimalizovaná aj pre použitie na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety,“ konštatuje financnykompas.sk.

kataster nehnuteľností
Ilustračný obrázok gettyimages.com

Identifikácia nehnuteľnosti v aplikácii

V mobilnej verzii aplikácie je možné na základe aktuálnej polohy zariadenia identifikovať nehnuteľnosť alebo pozemok a nájsť o ňom informácie. Dokážete si v nej stiahnuť aj úplny alebo čiastočný list vlastníctva, prípadne vytvoriť kópiu katastrálnej mapy.

Ak potrebujete kópiu listu vlastníctva na právne alebo administratívne účely, musíte o ňu požiadať priamo na katastrálnom odbore okresného úradu. Kópiu listu vlastníctva vám na základe žiadosti a po zaplatení správneho poplatku vydajú aj na pošte.

List vlastníctva obsahuje tri časti:

Časť A: Majetková podstata – obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú súčasťou vlastníctva

Časť B: Vlastníctvo – obsahuje údaje o vlastníkovi predmetných nehnuteľností, prípadne spoluvlastníctve

Časť C: Ťarchy – obsahuje ťarchy nehnuteľnosti ako záložné právo, vecné bremeno či predkupné právo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Úrad geodézie kartografie katastra (ÚGKK)