Uplatňovanie práva dieťaťa na prítomnosť sprevádzajúcej osoby v nemocnici by sa malo oddialiť, žiada lekárska komora

Hospitalizované dieťa
Foto: ilustračné, Getty images

Slovenská lekárska komora (SLK) žiada oddialiť uplatňovanie práva maloletého pacienta na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníckym zariadeniam by sa mal podľa komory vytvoriť dostatočný časový priestor na zabezpečenie plnenia takéhoto práva. Podľa SLK by sa tiež mali doriešiť otázky súvisiace s finančným dopadom na zdravotnícke zariadenia.

Rekonštrukcia detských oddelení

SLK to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti od poslancov NR SR z klubu SaS Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého. Liberáli navrhujú priznať maloletému pacientovi toto právo od polovice júna budúceho roka.

Oddialenie uplatňovania práva na prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení SLK zdôvodňuje potrebou rekonštrukcie jednotlivých detských oddelení, čo si podľa komory vyžaduje pomerne vysoké finančné náklady, ako aj dlhší časový horizont na ich realizáciu.

„Nevyhnutnosťou je aj potreba legislatívne ošetriť financovanie zvýšených nákladov poskytovateľa, a to aj vstupných na vytvorenie priestorov pre prijatie zákonného zástupcu, resp. rekonštrukciu jestvujúcich priestorov, ako aj nákladov spojených s pobytom sprievodcu v zdravotníckom zariadení,“ upozornila lekárska komora.

V súčasnosti je pobyt sprievodcu v nemocnici službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. „Výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu v sume 3,30 eura je absolútne nedostačujúca,“ uviedla SLK.

Novelu žiadajú doplniť

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) žiada navrhovanú novelu zákona doplniť tak, aby právo maloletého pacienta na prítomnosť sprevádzajúcej osoby platilo len vtedy, ak to lôžkové kapacity zariadenia dovoľujú a nie je tým ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Súhlasíme, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má maloleté dieťa právo na prítomnosť zákonného zástupcu, avšak v aplikačnej praxi je táto formulácia dopĺňaného ustanovenia zákona v súčasnosti nevykonateľná,” upozornila SLS.

Zdravotnícke zariadenia podľa lekárskej spoločnosti v súčasnosti nemajú vytvorené priestorové kapacity na to, aby s každým dieťaťom vedeli prijať zákonného zástupcu.

Príprava si vyžiada čas

„Aby zdravotnícke zariadenia vedeli exaktne naplniť navrhovanú legislatívu, bude si to vyžadovať zrekonštruovať súčasné oddelenia a kliniky a kapacitne ich navýšiť tak, aby bolo možné s každým dieťaťom prijať zákonného zástupcu, čo bude mať vplyv na rozpočet, navyše bude potrebné počítať s určitým reálnym časovým horizontom vykonania zmien,“ dodala SLS.

Od polovice júna 2024 by mal mať maloletý pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti od poslancov Národnej rady SR z klubu SaS Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého, ktorý parlament začiatkom februára posunul do druhého čítania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SLK Slovenská lekárska komoraSLS Slovenská lekárska spoločnosť