Stabilizačný príspevok je nesystémový krok a na mnohých sa zabudlo, odborári preto žiadajú niečo iné

Zdravotná sestra, zdravotníctvo, peniaze, príspevok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Vyplatenie stabilizačného príspevku niektorým pracovníkom zariadení sociálnych služieb považuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb za nesystémový krok.

Na mnoho profesií sa zabudlo

Ako uviedli odborári v tlačovej správe, stále sa zabudlo na množstvo ďalších profesií, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb pracujú, no zarábajú len o čosi viac, ako je minimálna mzda na Slovensku.

„Apelujeme na zvyšovanie tarifných miezd, aby sa ľuďom zvyšovali príjmy na základe mesačnej mzdy, čím by sa zvýšila aj ich celková životná úroveň. Nesúhlasíme s takýmito nesystémovými krokmi, ktoré len zašívajú diery v systéme,“ uviedli odborári.

Vyplatili takmer 50 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo vybraným 18,6 tisíca zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume takmer 50 miliónov eur.

Podporilo tak spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne.

Podpora nedostatkových profesií

Jednorazovým príspevkom chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie.

Okrem sestier, fyzioterapeutov, opatrovateľov a nižšieho zdravotníckeho personálu sa táto pomoc vzťahovala aj na ďalších odborných pracovníkov, vychovávateľov, logopédov, psychológov aj terénnych pracovníkov.

Zamestnávatelia mali možnosť podať žiadosť o dotáciu na stabilizačný príspevok do konca januára tohto roka. Jednorazový príspevok vo výške 2 000 až 4 000 eur je oslobodený od zdravotných aj sociálnych odvodov.

Podmienky nároku na príspevok

Podmienkou poskytnutia stabilizačného príspevku bol záväzok zamestnanca odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa dĺžky obdobia, ktoré mu chýba na splnenie zmluvného záväzku.

Nárok na príspevok si rovnako mohli uplatniť aj zamestnanci pracujúci v kratšom pracovnom čase ako týždenný, a to v pomernej výške podľa príslušnej pracovnej pozície.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb