Komora zubných lekárov sa ďalej bude snažiť o vytvorenie siete

Zubár
Foto: GettyImages

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) sa chce stále snažiť o vytvorenie reálnej siete pre určenie časovej dostupnosti zubno-lekárskej starostlivosti na Slovensku. Uviedol to prezident komory Igor Moravčík na volebnom sneme SKZL v Jasnej.

Podľa komory je nevyhnutné zabezpečiť rovnomerné rozloženie poskytovateľov zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti. S tým úzko súvisí aj nevyhnutnosť vytvoriť model podpory zubných lekárov v regiónoch s ich nedostatkom.

Administratívna záťaž stále stúpa

Ďalej tiež bude treba odbúrať administratívne povinnosti, ktoré nie sú nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako príklad Moravčík poukázal na skutočnosť, že pred 15 rokmi mali zubní lekári 19 administratívnych povinností, teraz ich je viac ako 40.

S optimalizáciou siete úzko súvisí financovanie zubnej praxe. „Zabezpečenie reálneho financovania potrieb sektoru v rámci intersektorálneho členenia, ako aj reálneho ohodnotenia plne hradených zubno-lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia sú nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné realizovať tak, aby bol spokojný tak zubný lekár ako aj pacient,“ uviedol prezident komory.

Komora sa tiež bude snažiť v rámci sociálneho rezortu presadzovať zavedenie kompenzačných príspevkov na zubno-lekársku starostlivosť pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva.

SKZL chce byť partnerom pri tvorbe legislatívy

Každá zmena je úzko spätá s legislatívnymi procesmi. Ak politici chcú prijímať dobré zákony, musia brať komoru ako partnera. Odbornosť musí prevážiť nad politickými rozhodnutiami.

Zubné lekárstvo je integrálna súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sme jeden z odborov, kde dosahujeme najvyššie percento prevencie, podarilo sa nám znížiť kazivosť. Zubní lekári nikdy nevytvárali a nevytvárajú dlh v systéme,“ uviedol Moravčík.

Komora podľa neho byť vnímaná a akceptovaná ako líder a odborný garant zubného lekárstva. Musí byť súčasťou tvorby legislatívy úplne od začiatku pri zámere.

Komora musí byť jedným zo subjektov participujúcich na tvorbe a realizácii noriem súvisiacich s poskytovaním zubnej starostlivosti na všetkých stupňoch vládnej a štátnej samosprávy. S tým úzko súvisí aj proces zvýšenia kompetencie komory,“ uzavrel prezident SKZL.

Voľby do orgánov SKZL 2019 – 2023

Nosnou témou jesenného snemu Slovenskej komory zubných lekárov boli voľby do orgánov komory.

Prezídium SKZL

MUDr. Igor Moravčík – prezident
MUDr. Matúš Ursíny – viceprezident
MUDr. Jozef Hudec – viceprezident
MUDr. Simona Dianišková
MUDr. Patrícia Husárová
MUDr. Martin Kotulič
MUDr. Miroslav Jánošík

Rada SKZL

MUDr. Juraj Dobrík
MUDr. Milan Kráľovič
MUDr. Martin Šimo
MUDr. Július Ladický
MUDr. Katarína Petranská
MUDr. Ingrid Jurkin
MUDr. Viera Kostolániová
Prof. MUDr. Neda Markovská
MUDr. Michaela Lifková
MUDr. Michal Sabadoš
MUDr. Ján Soták
MUDr. Peter Kukolík

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor Moravčík
Firmy a inštitúcie SKZL Slovenská komora zubných lekárov