Sčítanie obyvateľov ovplyvní financovanie cirkví. Sekularisti sa kampaňou snažia znížiť počet ľudí hlásiacich sa k viere

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
CIRKEV: Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Šaštín Stráže
Na financovanie cirkví majú vplyv aj občania. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Z prvého elektronického sčítania obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15. februára do 31. marca, má štát získať údaje, na základe ktorých bude  rozhodovať, kde sa budú stavať cesty či škôlky. Tiež ale, aká suma sa bude každoročne vyplácať cirkvám.

V tejto súvislosti spustilo občianske hnutie Ethos, ktoré zastupuje neveriacich na Slovensku, kampaň #bezvyznania. Vyzýva v nej ľudí, aby pri sčítaní obyvateľov označili kolónku „Bez vyznania“, ak sa k žiadnej cirkvi hlásiť nechcú.

„Našim cieľom nie je, aby ľudia zapierali svoju vieru. Veľa ľudí však automaticky označuje príslušnosť k cirkvám len zo zotrvačnosti, napriek tomu, že nie sú už veriaci alebo praktizujúci členovia cirkvi,“ uviedol pre Webnoviny.sk predseda hnutia Ethos Metod Rybár.

Viac peňazí pre štát

Okrem iného to podľa neho prispeje k spravodlivejšiemu financovaniu cirkví. Podľa zákona totiž môže klesnúť objem zdrojov pre cirkvi, ak počet všetkých veriacich registrovaných cirkví klesne o 10 percent.

Kampaň má prispieť k aspoň tomuto 10 percentnému poklesu. „To by podľa zákona ušetrilo štátnemu rozpočtu približne 1,7 milióna eur. Čím vyšší pokles, tým viac peňazí z daní občanov zostane na investície do školstva alebo zdravotníctva,“ povedal Rybár.

Ethos ako zástanca odluky cirkvi od štátu tiež nesúhlasí s tým, aby neveriaci alebo veriaci neregistrovaných cirkví financovali tie registrované zo svojich daní.

Nespravodlivé financovanie?

Zákon z roku 2019, ktorý upravuje financovanie cirkví a náboženských spoločností, podľa združenia zaviedol nespravodlivé rozdeľovanie zdrojov. Znevýhodňované majú byť menšie cirkvi v prospech Rimokatolíckej cirkvi, ktorá má podľa posledného sčítania v roku 2011 najväčšie zastúpenie.

Michal Hajtola z Ministerstva kultúry SR oponuje, že zákon v súčasnej podobe nezvýhodňuje žiadnu cirkev. Upozorňuje práve na to, že nová právna úprava zohľadňuje počet členov registrovaných cirkví.

„Rímskokatolícka cirkev ako najpočetnejšie zastúpená má preto logicky najvyšší podiel zo štátneho príspevku,“ uvádza hovorca.

CIRKEV: Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Šaštín Stráže
Financovanie cirkví na Slovensku nie je ničím výnimočným. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Zvýhodňovanie odmieta aj Konfederácia biskupov Slovenska. „Pri zmene zákona sa zo strany Katolíckej cirkvi kládol dôraz na to, aby sa zachovala solidarita s menšími cirkvami,“ uviedol jej hovorca Martin Kramara.

Obdobne sa vyjadril aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. „Nevidíme v ňom moment zvýhodňovania rímskokatolíckej cirkvi,“ povedal Webnovinám.

Ako je to inde

V Európe existuje niekoľko modelov financovania cirkví a náboženských spoločností v rôznych kombináciách. Napríklad v Taliansku či Španielsku majú tzv. daňovú asignáciu, v rámci ktorej veriaci môžu, ale nemusia odvádzať časť príjmu konkrétnej cirkvi.

Na Slovensku štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam priamu finančnú podporu, ktorá je však vždy len jednou z niekoľkých zložiek ich financovania.

„Slovenský model nemožno podľa môjho názoru v principiálnej rovine považovať za neštandardný alebo problematický,“ hovorí Igor Augustinič, odborník na cirkevné právo. Ako dodáva, tento model majú zavedený napríklad aj v Belgicku či Grécku.

Čas na agitáciu

Rybár okrem problémov s financovaním upozorňuje aj na úspešnú snahu Kresťanskej únie o odloženie asistovaného sčítania obyvateľstva, ktorého začiatok sa posunul na 1. apríla 2021 a potrvá až do 31. októbra 2021.

„Podľa nás ide Kresťanskej únií iba o to, aby mali cirkvi viac času na agitáciu voči svojim veriacim,“ myslí si Rybár.

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR oponuje, že dôvodom je súčasná pandemická situácia. „Termín asistovaného sčítania sa posúva, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených,“ uvádza Ivančíková.

Tento dôvod uvádza aj samotná Kresťanská únia, ktorá upozorňuje na potrebu získania čo možno najobjektívnejších údajov.

„Ak zo sčítania dostane štát skreslené a neúplné údaje, financovanie nielen cirkví, ale aj národnostných menšín i etnických skupín bude nespravodlivé a nebude odrážať realitu“, vysvetľuje Anna Záborská, líderka Kresťanskej únie.

Transparentnosť priebehu

Rybár trvá na to, že posunutie termínu nie je šťastné aj z dôvodu, že Konferencia biskupov Slovenska má podľa neho „privilegovaný prístup“ k Ústrednej komisii pre sčítanie.

Podľa hovorkyne Sčítania obyvateľstva domov a bytov 2021 Jasmíny Stauder Štatistický úrad SR oslovil pre účely zriadenia komisie široké spektrum organizácii z oblastí relevantných pre sčítanie.

Tá si následne môže pozvať odborníkov s osobitnými znalosťami v určitej oblasti. „Takýto typ členstva je napríklad členstvo Konferencie biskupov Slovenska,“ uviedla hovorkyňa.

Doplnila tiež, že k sčítaniu obyvateľstva sa v spoločnom stanovisku v roku 2017 vyjadrila okrem Konferencie biskupov aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

„Prekvapuje ma potreba anonymných autorov daných stránok útočiť na cirkvi. Žiaľ, huckanie voči tým, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu, nie je novou vecou,“ uviedol na margo obvinení Ethosu hovorca Konfederácie biskupov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Anna ZáborskáIgor AugustiničIvan EľkoJasmína StauderĽudmila IvančíkováMartin KramaraMetod RybárMichal Hajtol
Firmy a inštitúcie EthosKonfederácia biskupov SlovenskaKresťanská úniaMK Ministerstvo kultúry SRSODB Sšítanie obyvateľov domov a bytovŠÚ Štatistický úrad SRÚstredná komisia pre sčítanieWebnoviny.sk