Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities, n.o., venovala ventilačný prístroj detskej nemocnici na Kramároch

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Odovzdavanie seku.jpg
Foto: McDonald’s Slovensko

Detským pacientom s respiračnými ťažkosťami pomáha s chorobami na oddelení v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave nový terapeutický ventilačný systém. Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) darovala detskej nemocnici prístroj Vapotherm Precision Flow Plus s ďalším príslušenstvom v hodnote 8 900 eur.  RMHC chce aj týmto spôsobom  pomáhať v súčasnej situácii najväčšej detskej nemocnici na Slovensku. Zároveň pokračuje v plnení svojho cieľa zlepšovať podmienky v detských nemocniciach, aby sa v nich malí pacienti a ich rodičia cítili aj počas náročných chvíľ príjemne a bezpečne.

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities už vyše 17 rokov pomáha zlepšovať podmienky v slovenských nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcií nemocničných izieb, spoločných priestorov, oddychových zón a zabezpečením najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení detských oddelení. Od začiatku pôsobenia venovala nezisková organizácia RMHC na pomoc 11 slovenským nemocniciam už vyše 630 000 eur.

Nezisková organizácia RMHC poskytla Národnému ústavu detských chorôb nový terapeutický ventilačný systém Vapotherm Precision Flow Plus. Vďaka nemu budú môcť malí pacienti lepšie zvládať respiračné ťažkosti. ,,Používame ho pri liečbe detských pacientov so zhoršujúcim sa respiračným zlyhávaním. Vysoko prietoková kyslíková liečba zlepšuje stav dychovej tiesne a umožní tak u niektorých pacientov vyhnúť sa umelej pľúcnej ventilácii, “ povedal MUDr. Jozef Kӧppl, PhD., primár Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a NÚDCH. Pri niektorých diagnózach je to tiež veľmi účinná liečba, ktorá pacientom pomôže v prechodnom období, kým sa stabilizuje ich zdravotný stav. Zároveň je to účinný spôsob aj u pacientov pri odvykaní od umelej pľúcnej ventilácie.  ,, V dnešnej situácii, kedy zápasíme s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, nám tento prístroj veľmi pomáha, “ dodáva riaditeľ NÚDCH, Ing. et Ing. Peter Magát a poďakoval nielen za prístroj, ale aj  dlhodobú podporu a pomoc pri rekonštrukcii priestorov herní a jedální detských oddelení.

Img 3419.jpg
Foto: McDonald’s Slovensko

Ronald McDonald House Charities, n.o spolupracuje s NÚDCH Kramáre  od roku 2003. Posledný veľký projekt tu spustili v roku 2017, kedy sa zaviazali kompletne zrekonštruovať spoločné priestory na siedmych oddeleniach, ktoré slúžia ako vyučovacie triedy, jedálne a herne zároveň. V budúcnosti sa plánuje v slovenských nemocniciach zamerať najmä na realizáciu programu Rodinná izba Ronalda McDonalda. Je to špeciálny priestor, ktorý slúži rodinám priamo v nemocnici, len kúsok od nemocničného lôžka ich dieťaťa. Tu si môžu členovia rodiny doplniť energiu, dať si drobné občerstvenie, osprchovať sa alebo si odpočinúť, aby mohli byť aj naďalej silní pre svoje deti. Nájdu tu potrebné zázemie a vybavenie, ktoré vytvorí pocit domova, hoci sú ďaleko od domova.

Zakladateľom a hlavným partnerom slovenskej neziskovej organizácie RMHC je McDonald’s Slovakia. Príjmy neziskovej organizácie tvoria najmä príspevky do kasičiek v reštauráciách McDonald’s, predaj symbolických ručičiek, polovica z tržieb za predaj hranoliek počas McHappy Day, príjem z 2%, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald’s a od rôznych darcov. Vďaka konceptu reštaurácií novej generácie môžu zákazníci prispievať na aktivity neziskovej organizácie RMHC aj prostredníctvom digitálnych kioskov. „Od leta môžu zákazníci podporiť aktivity neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities aj prostredníctvom zaokrúhľovania sumy za objednávku pri platbe v kioskoch. Zaokrúhľovanie zaviedla naša spoločnosť McDonald’s ako inovatívnu formu podpory tejto kľúčovej charitatívnej aktivity. Je to metóda, ktorá umožňuje kontinuálne celoročné získavanie finančnej podpory pre RMHC. Vďaka štedrosti slovenských zákazníkov môžeme spoločne a  aktívne pomáhať hospitalizovaným deťom a ich rodinám, pretože spoločnosť McDonald’s verí v silu súdržnosti rodiny, ktorá sa ako hlavná hodnota nachádza aj v motte RMHC „blízkosť pre rodiny,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR Supervisor pre McDonald’s Slovensko.

Priestory.jpg
Foto: McDonald’s Slovensko

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať