Poslanec Taraba navrhuje zmierniť tvrdosť zákona o výbere mýta, chce odstrániť aj dvojkoľajnosť pri ukladaní sankcií

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba
Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková

Zmierniť tvrdosť zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a jeho negatívny vplyv na vodičov a prevádzkovateľov motorových vozidiel alebo jazdných súprav s hmotnosťou nad 3,5 tony by mali zmeny v pokutách. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba predložil v parlamente návrh novely spomínaného zákona s účinnosťou 1. mája, podľa neho sú vodiči a prevádzkovatelia vozidiel neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za porušenie povinností pri výbere mýta.

Dvojkoľajnosť pri ukladaní pokút

Zároveň navrhuje zosúladiť problematické časti zákona o výbere mýta so zákonom o diaľničnej známke, chce tak odstrániť dvojkoľajnosť pri ukladaní sankcií.

Za priestupok podľa návrhu by mala byť uložená pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa má zaokrúhliť na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac do výšky 500 eur.

Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, výška pokuty má byť 500 eur. Má sa tak zosúladiť výška sankcii medzi zákonmi o výbere mýta a diaľničnej známke. Sankcie pri výbere mýta sú oproti diaľničnej známke o 250 % vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút.

Zmena rozlišuje výšku sankcii

Za správny delikt by mala byť sankcia od 100 eur do 600 eur. Ak by prevádzkovateľ vozidla uhradil nedoplatok mýta do 24:00 nasledujúceho dňa od porušenia povinnosti, pokutu by nedostal. Za správny delikt by tiež mala byť uložená pokuta od 1 500 eur do 10-tisíc eur.

Táto zmena rozlišuje výšku sankcii medzi prevádzkovateľom vozidla a správcom, poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta. Taktiež výška sankcie v prípade prevádzkovateľa vozidla pri výbere mýta je v maximálnej sume 10-tisíc eur vyššia oproti maximálnym sadzbám pokút pri diaľničnej známke, čo je 500 eur.

Návrh rozširuje obdobie jedného dňa

Za viac správnych deliktov toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom sa má v jednom konaní uložiť len jedna pokuta. Návrh rozširuje obdobie jedného dňa, ktoré je podľa predkladateľa veľmi oklieštené a nevhodné.

Správane orgány totiž často viacnásobne sankcionujú prevádzkovateľov vozidiel za porušenie jednej a tej istej povinnosti, ak toto porušenie presahuje jeden deň.

O viacerých správnych deliktoch rovnakého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami sa má rozhodnúť a pokuta uložiť osobitne vo viacerých samostatných konaniach podľa vozidla, ktorými bol správny delikt spáchaný.

Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných viacerými vozidlami by nebolo možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tomáš Taraba