Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave má priniesť aj vyššie pokuty pre vodičov

Kamión
Legislatívna úprava z dielne ministerstva dopravy a rezortu práce má vstúpiť do platnosti 2. februára 2022. Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku v cestnej doprave upresňuje návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave, o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Legislatívne návrhy z dielne ministerstva dopravy a rezortu práce sú aktuálne na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Legislatívna úprava má priniesť od 2. februára 2022 aktualizované pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol i kontrol dopravných podnikov, ako aj zvýšenie pokút.

Pokuty za porušenie zákona ukladané v blokovom konaní sa majú zvýšiť z 330 na 700 eur a pokuty ukladané v rozkaznom konaní z 500 na 1000 eur. Podľa Národného inšpektorátu práce od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 inšpektori práce uložili vodičom 619 blokových pokút za takmer 58-tisíc eur.

Pri kontrolách v dopravných podnikoch bolo vodičom uložených 73 pokút za 5 870 eur. Inšpektori práce uložili v roku 2020 až 830 pokút vo výške viac ako 418-tisíc eur. Po zvýšení pokút sa očakáva príjem do štátneho rozpočtu vo výške okolo 80-tisíc eur, teda ročne približne o 22-tisíc eur viac.

Zvýšiť sa majú aj pokuty od policajtov

Verejné financie však majú posilniť aj pokuty od policajtov. Podľa štatistických údajov Prezídia policajného zboru ministerstva vnútra v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 policajti v oblasti sociálnej legislatívy uložili vodičom na pozemných komunikáciách 2 362 pokút v celkovej výške takmer 175-tisíc eur.

V prípade navýšenia výšky pokút v blokovom konaní tak podľa predkladateľov legislatívneho návrhu získa štátny rozpočet takmer 260-tisíc eur, čo predstavuje navýšenie o viac ako 85-tisíc eur ročne.

Návrh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o tachografoch v cestnej doprave ustanovuje povinnosť pre členské štáty vybaviť do 21. augusta 2024 kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov pri vykonávaní cielených cestných kontrol.

Zjednotenie pravidiel v rámci EÚ

Zariadenie pomôže inšpektorom práce a policajtom v selekcii vozidla podľa porušení v tachografe pre vykonanie cestnej kontroly. Za 8 kusov zariadenia pre inšpektorov práce sa má zaplatiť okolo 88-tisíc eur. Pri 16 kusov zariadenia určených pre policajný zbor sa počíta s výdavkom 100-tisíc eur.

Návrh novely zákona má zjednotiť pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie. Zároveň určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel týkajúcich sa vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi štátmi EÚ.

Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie. Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už dnes využívaný na spoluprácu medzi štátmi únie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Národný inšpektorát práce