Ministerstvo dopravy neuvažuje o zmenách v nastavení výberu mýta, výnosy ostanú príjmom NDS

Kamión, diaľnica, mýto
Foto: Ilustračné, SITA/Dušan Hein

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zatiaľ neuvažuje o zmenách podmienok v nastavení systému elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony.

Neplánuje prerozdelenie peňazí z vybraného mýta na štátnych cestách prvej triedy pre Slovenskú správu ciest (SSC), hoci tá ich prevádzkuje a chýbajú jej zdroje na opravy, údržbu a modernizáciu. Výnosy z mýta na hlavných cestách majú byť naďalej príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS), podobne ako v prípade diaľnic a rýchlostných ciest.

Presun peňazí nie je riešením

Výber mýta z ciest a úhrady za diaľničné známky sú podľa zákona príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti. NDS je súčasne aj správcom výberu mýta a výberu úhrad za diaľničné známky. To znamená, že NDS okrem príjmu finančných prostriedkov z výberu úhrad za spomínané systémy musí znášať aj náklady na predmetné systémy, a to investičné, ako aj prevádzkové,“ uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby pre agentúru SITA.

Z uvedeného dôvodu by podľa rezortu bolo oddelené prevádzkovanie spoplatnenia ciest prvej triedy nerentabilné. „Navyše, ak by sa presunula časť peňazí zo zdrojov NDS pre SSC, štát by musel dofinancovať NDS, aby neviazla výstavba diaľnic. Presun peňazí z jednej organizácie do druhej teda nie je riešením. Je treba zamyslieť sa nad celkovým zvýšením financovania a údržby cestnej infraštruktúry, čo minister dopravy aj robí,“ poznamenalo ministerstvo. Ako príklad spomenulo projekt obnovy ciest prvej triedy za dvesto miliónov eur.

Kraje nemajú na opravy ciest

Rezort dopravy nepovažuje za potrebné ani zavedenie reálneho výberu mýta na regionálnych cestách druhej a tretej triedy. V súčasnosti sú komunikácie v pôsobnosti samosprávnych krajov spoplatnené nulovou sadzbou, takže dopravcovia za ich používanie mýto neplatia a kraje tak nemajú z toho príjmy na opravy, údržbu a rekonštrukciu svojich ciest.

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií predpokladá, že mýto vybrané na cestách II. a III. triedy, znížené o nevyhnutné náklady NDS spojené s výberom mýta, je príjmom vyššieho územného celku.

Príjmy vyššieho územného celku z mýta sú účelovo viazané na krytie výdavkov a možno ich použiť len na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve,“ priblížilo ministerstvo dopravy. Zatiaľ je to len možnosť, keďže mýto na týchto cestách sa nevyberá.

Zabezpečili zákazové dopravné značky

Ministerstvo dopravy prijalo viaceré opatrenia na ochranu ciest II. a III. triedy pred nadmernou záťažou tranzitnou nákladnou dopravou. „Národná diaľničná spoločnosť na základe dohody so samosprávnymi krajmi v rokoch 2011 a 2012 na vlastné náklady zabezpečila prípravu a realizáciu osadenia dopravných značiek obmedzujúcich prejazd nákladných vozidiel nad 12 ton na vybraných križovatkách spoplatnenej siete s cestami II. a III. triedy,“ pripomenulo ministerstvo. Novela zákona o cestnej premávke zaviedla zákaz vjazdu vozidiel nad 12 ton plošne na cestách II. a III. triedy označených príslušným dopravným značením, čo žiadali obce a samosprávne kraje.

Zákaz sa nevzťahuje na miestnu dopravnú obsluhu. Zároveň od 1. januára 2014 prebieha aj tzv. monitoring nákladnej dopravy na cestách II. a III. triedy prostredníctvom systému elektronického výberu mýta s cieľom vylúčiť obchádzanie spoplatnených úsekov po cestách nižších kategórií,“ dodal pre agentúru SITA rezort dopravy.

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký informoval, že pri príprave tendra na prevádzku elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony po roku 2022 je potrebné nastaviť nové komplexné pravidlá pre výber mýta. Pravidlá by podľa neho mali zahŕňať nielen spravodlivý výber poplatku, ale aj znemožniť nákladnej doprave obchádzanie spoplatnených úsekov ciest.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNDS Národná diaľničná spoločnosťSSC Slovenská správa ciest