Autoškoly a zahraničná autobusová doprava sa dočkali podpory štátu, volanie o pomoc dopravcov zostalo bez odozvy

O príspevok na zmiernenie vplyvov koronakrízy môžu žiadať aj prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy. Ilustračné foto: SITA/Peter Rusko

Pomoci štátu na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu sa po viac ako roku a štvrť od jej vzniku dočkala aj časť cestnej dopravy. O dotáciu z nového finančného balíka ministerstva dopravy a výstavby v objeme takmer 19,5 milióna eur sa už môžu uchádzať aj prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy, autoškôl a stredísk na výcvik vodičov profesionálov.

Nárok na pomoc majú, ak im v spomínanom období poklesli tržby o minimálne 30 percent oproti tomu istému mesiacu v roku predtým. Napríklad, v apríli 2020 oproti aprílu 2019, či v januári 2021 v porovnaní s januárom 2020. Maximálna výška pomoci je však 80 percent oprávnených nákladov.

O podporu je možné žiadať spätne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021. Keďže ide o schému minimálnej pomoci, jeden subjekt môže získať príspevok maximálne do 200-tisíc eur.

Portál NašaDoprava.sk sa zaujímal o to, či bude finančná pomoc pre autobusových dopravcov a autoškoly dostatočná, ako ju hodnotia a či neprichádza neskoro. Tiež, prečo nie je súčasťou tohto balíka aj regionálna prímestská autobusová doprava, ktorá pre koronakrízu rovnako prišla o veľké príjmy.

Len pre vybraných uchádzačov

Prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský pomoc víta, no podľa neho stále je len pre vybranú oblasť. Podobne ako tomu bolo pri pomoci z ministerstva hospodárstva pre nepravidelnú autobusovú dopravu za neuskutočnené zájazdy.

„Pomoc pomôže pár vybraným uchádzačom, kde ale objem 200-tisíc eur zrejme nebude dostatočný. V Zväze autobusovej dopravy sú združené väčšie spoločnosti, z ktorých niektoré utrpeli straty v rádovo násobne väčších sumách,“ uviedol Sádovský s tým, že naďalej chýba podpora pre príležitostnú a zmluvnú dopravu aj pre väčšie firmy.

Považuje za škodu, že sa kompetencie medzi ministerstvami hospodárstva a dopravy nevyjasnili skôr, aby peniaze pre autobusovú dopravu prišli rýchlejšie. „Teraz je pomoc v kompetencii ministerstva dopravy, ktoré má k autobusovej doprave bližšie. Budeme veriť, že pomoc príde aj pre spomínané ďalšie druhy dopravy,“ očakáva prezident ZAD.

Autoškoly sú spokojné

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) predpokladá, že celkový objem prostriedkov pomoci by mal byť dostatočný, ako aj limit na jedného žiadateľa. Mnohé autoškoly podľa predsedu predstavenstva komory Jozefa Rohaľa totiž nedosahujú ani takéto ročné tržby (200-tisíc eur), takže náhrada to rovnako nebude presahovať.

„Autoškoláci sú spokojní s tým, že podpora bude a možnosť žiadať ju spätne je tiež v poriadku, pretože je potrebné to, samozrejme, aj nejako porovnať a až tak žiadať,“ hovorí Rohaľ s tým, že podobne to mali aj iné odvetvia.

Zastavenie prevádzok autoškôl podľa šéfa SKVZA malo veľký vplyv na ich ekonomickú situáciu. Tiež však mali možnosť žiadať kompenzáciu od úradov práce na náhrady miezd zamestnancov a živnostníkov, ako aj od rezortu hospodárstva na nájomné.

Záujem nad možnosti

Počet záujemcov o vodičské oprávnenia presahoval kapacitné možnosti autoškôl a stále to pretrváva. „Najväčší problém sú dnes termíny na skúšky. Rovnako z kapacitných dôvodov, pretože potrebujeme odskúšať ukončených žiakov, ale už aj nových, ktorí priebežne ukončujú výcvik,“ približuje Rohaľ aktuálnu situáciu.

Predpokladá, že tento rok by sa z hľadiska prevádzky mohli dostať do normálu a budúci rok by už mali pracovať štandardne. Závisí to však od toho, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia.

Na Slovensku je v súčasnosti približne 600 autoškôl a 2 400 inštruktorov, no nie všetci sú aktívni. Na základe evidovaných autoškôl v Jednotnom informačnom systéme v doprave napriek pandémii neprišlo k mimoriadnym zmenám, popri zrušených registráciách pribúdali nové.

Autoškola, jazda
Foto: ilustračné, Getty images

Štandard podľa ministerstva

Logika schémy pomoci podľa ministerstva dopravy vychádza zo štandardu, ktorý už bol nastavený v iných prípadoch. Konkrétne pri schéme pomoci nepravidelnej autobusovej doprave na ministerstve hospodárstva.

Aj vzhľadom na to, že pomocou schémy je možné kompenzovať výpadok tržieb už od začiatku pandémie, rezort dúfa, že jej výška a mechanizmus je pre väčšinu subjektov dostatočná.

Pripomíname, že jednotliví dopravcovia boli oprávnení čerpať aj z iných schém, napríklad, na ministerstve hospodárstva alebo na ministerstve práce. Táto schéma nie je jedinou pomocou pre daný druh dopravy,“ tvrdí rezortný hovorca Ivan Rudolf.

Dodal, že ministerstvo pri príprave pomoci sledovalo, ako sa priebežne vyvíjala pandémia a ako boli jednotlivé sektory v pôsobnosti rezortu ovplyvnené jej následkami.„Preto sme pripravili pomoc pre najviac zasiahnuté sektory, či už ide o cestovný ruch, letiskové spoločnosti alebo práve dopravu,“ vysvetlil hovorca.

Schválenie schémy na pracovnej, legislatívnej aj politickej úrovni tak trvalo približne pol roka. Rezort dopravy pôvodne navrhoval širšie koncipovanú pomoc, avšak aktuálna výzva je výsledkom rokovaní s ministerstvom financií, aplikovaní pravidiel a zohľadnením možností štátneho rozpočtu.

Oneskorená pomoc

Štátna podpora autosektoru je aj podľa odborníkov potrebná. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej hovorí, že akákoľvek pomoc je určite vítaná.

„Do schémy de minimis sa určite zmestia autoškoly. Horšie to bude v prípade medzinárodnej autobusovej dopravy. Očakávam, že tu, tak ako pri podpore turistickému ruchu, bude musieť prísť tiež podpora nad 200-tisíc eur,“ myslí si.

Oneskorenosť je podľa šéfa inštitútu celkovým problémom u všetkých druhov pomoci štátu od začiatku pandémie. „Veľmi by pomohlo, keby vláda po návrhu jednotlivých ministerstiev na pomoc konkrétnym segmentom hospodárstva našla zhodu hneď,“ upozorňuje Matej.

Ako dodáva, celý proces schvaľovania pomoci sa totiž zbytočne spomaľuje, napríklad, odsúhlasovaním na koaličných radách.

Aj dopravný analytik a poradca Rastislav Cenký si myslí, že pomoc štátu uvedenému sektoru je namieste. Skupina, ktorej sa pomoc týka, podľa neho počas pandémie nemohla vykonávať podnikateľskú činnosť vôbec, alebo len veľmi obmedzene.

„Podpora pre prevádzkovateľov autoškôl, či pre výcvik vodičov je namieste aj preto, lebo potrebujeme eliminovať riziko, že týchto služieb bude v budúcnosti nedostatok, ak by z dôvodu zlej ekonomickej situácie spôsobenej COVID-om ukončili svoju činnosť,“ podotkol.

Podmienky príspevku

Maximálna výška kompenzácie v rámci pomoci autosektoru je až do 80 percent poklesu tržieb, prípadne podľa tabuľkových hodnôt technickej základne prevádzkovateľa.

Rezort dopravy pri určení výšky finančnej pomoci bude refundovaný pokles tržieb porovnávať s celkovým príspevkom na technickú základňu oprávneného žiadateľa. Príspevok na vozidlo závisí od jeho kategórie a emisnej euronormy, takže pre ekologickejšie automobily je vyšší.

Konečná výška dotácie bude nižšia z hodnôt maximálna možná výška príspevku na technickú základňu žiadateľa (súčet všetkých príspevkov na vozidlá, ktoré sa podľa tejto schémy pomoci kompenzujú) a kompenzácia poklesu tržieb (80 percent z celkového poklesu tržieb súvisiacich s predmetom podnikania, na ktorý sa pomoc poskytuje).

Základná sadzba na technickú základňu pre autoškoly na osobné vozidlo za mesiac je za rok 2020 od 32 do 92 eur a za prvý štvrťrok 2021 od 160 do 460 eur. V prípade autoškôl a školiacich stredísk pre výcvik profesionálov je na nákladné vozidlá sadzba za minulý rok od 200 do 480 eur a za prvý štvrťrok tohto roka 1 000 až 2 400 eur mesačne.

Sadzba pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu dosahuje v kategórii M2 500 až 1 200 eur a v kategórii M3 1 000 až 2 400 eur na autobus za mesiac, a to rovnako za vlaňajšok aj prvý štvrťrok tohto roka.

Peniaze,
Foto: ilustračné, gettyimages.com

Čakanie na pomoc

O kompenzáciu veľkého výpadku tržieb pre opatrenia proti pandémii už dlhšie žiadajú samosprávne kraje ako objednávatelia verejnej prímestskej autobusovej dopravy, ale aj samotní dopravcovia. Podobne aj mestá a podniky zabezpečujúce mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline. Pomoci od štátu sa však zatiaľ nedočkali.

Regionálna autobusová doprava by podľa šéfa ZAD tiež mohla byť súčasťou pomoci štátu, ale hľadajú pomoc najmä pre príležitostnú a zmluvnú dopravu pre veľké firmy. Viacerým sa doteraz neušla žiadna pomoc.

„Riešením je pridelenie peňazí z ministerstva financií na celú komerčnú dopravu, a nielen jej vybrané segmenty. Teda pre pravidelnú medzinárodnú aj domácu, príležitostnú a zmluvnú,“ hovorí Sádovský.

Pomoc podľa neho nemôže byť obmedzená veľkosťou firmy a mala by byť možnosť prekročiť limit 200-tisíc eur na jednu firmu. Napríklad, až do jedného milióna ako je to v cestovnom ruchu. „Toto by bolo dobrým riešením a verím, že sa peniaze nájdu,“ dodal .

Podpora samosprávam

Ministerstvo dopravy poznamenalo, že linky verejnej osobnej dopravy jazdia na základe zmlúv vo verejnom záujme a tie už obsahujú mechanizmy kompenzácií a príspevkov dopravcom pri poklese tržieb alebo ziskov.

„Pri takomto nastavení by pomoc štátu mala smerovať najmä objednávateľom verejnej dopravy, samosprávam, čo si kompetenčne vzalo za úlohu ministerstvo financií a istú formu pomoci im aj predstavilo,“ ozrejmil rezort dopravy.

Na dofinancovanie domácej pravidelnej autobusovej dopravy podľa IDH netreba špeciálnu schému. „Jednotlivé vyššie územné celky majú možnosť dofinancovať kompenzácie za stratu tržieb cez tzv. ekonomické oprávnené náklady v rámci zmlúv, ktoré majú uzavreté s jednotlivými dopravcami,“ priblížil Matej.

Domáca pravidelná autobusová doprava by podľa Cenkého mala byť taktiež podporená, a to pre značné výpadky tržieb z dôvodu COVID. „Musíme to však rozlíšiť a spôsob, akým by mala byť takáto doprava podporená, by mal byť rozdielny, pretože výpadky boli najmä na úrovni objednávateľov dopravných výkonov, teda samospráv,“ uzavrel expert.

Na zvláštnu pomoc, napríklad, aj pre nákladnú dopravu podľa rezortu dopravy nie je dôvod. Argumentuje, že v týchto prípadoch neprišlo k žiadnemu priamemu zásahu do podnikania, podniky v tomto sektore pocítili najmä pokles ekonomiky. Mohli využiť všeobecné schémy pomoci na ministerstvách práce a hospodárstva, ako aj možnosť odloženia splátok úverov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivan RudolfJozef RohaľOndrej MatejPeter SádovskýRastislav Cenký
Firmy a inštitúcie IDH Inštitút pre dopravu a hospodárstvoMinisterstvo dopravyMinisterstvo financiiMinisterstvo hospodárstvaSKVZA Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôlZAD Zväz autobusovej dopravy