Spoločnosť Gorenje získala prestížny certifikát kvality EQTM

Obrazek 2_gorenje.jpg
Foto: Gorenje

Spoločnosť Gorenje, člen skupiny Hisense Europe a jeden z popredných európskych výrobcov domácich spotrebičov, získala certifikát Európskej značky kvality (EQTM) za svoje moderné a praktické spotrebiče do kuchyne a pre starostlivosť o bielizeň. Tento certifikát je prestížnym a uznávaným uznaním výnimočnosti a environmentálnej zodpovednosti, ktoré sa udeľuje len najlepším výrobcom tovaru a poskytovateľom služieb v celej Európe.

Obrazek 3_gorenje.jpg
Foto: Gorenje

Európska organizácia pre kvalitu: podpora výnimočnosti od roku 1956

Európska organizácia pre kvalitu (EOQ) bola založená v roku 1956 a je nezávislým neziskovým združením, ktoré pôsobí ako propagátor zásad kvality s vplyvom presahujúcim geografické hranice. Opiera sa o rozsiahlu sieť odborníkov a spoločností z európskych krajín i mimo nich. Prostredníctvom svojich iniciatív významne prispieva k rozvoju kvality a zohráva zásadnú úlohu pri formovaní európskej spoločnosti.

Obrazek 1_logo_eqtm.jpg
Foto: Gorenje

Zavedenie novej značky kvality EQTM – novinka na európskej úrovni

V prostredí plnom rôznych vyhlásení o kvalite, certifikátov a viac či menej dôveryhodných ocenení zaviedla EOQ novú európsku značku kvality (EQTM). Certifikát EQTM zaručuje, že výrobky spĺňajú prísne normy kvality a bezpečnosti a zároveň zohľadňujú životné prostredie a spoločnosť.

Certifikát EQTM sa vzťahuje na širokú škálu najobľúbenejších spotrebičov Gorenje do kuchyne aj pre pranie – od rúr, voľne stojacich sporákov, varných dosiek, umývačiek riadu až po práčky. Na získanie prestížneho certifikátu EQTM musia výrobky spĺňať prísne kritériá: musia byť na trhu minimálne tri roky a ich kvalita sa musí neustále zlepšovať, minimálne 60 % komponentov musí pochádzať z európskych zdrojov a zákazníci musia byť rôznorodí. Okrem toho musia byť výrobky originálne, nie napodobeniny a v prípade potreby je treba doložiť príslušné práva duševného vlastníctva. Okrem toho musí spokojnosť zákazníkov trvalo presahovať 90 %.

Obrazek 4_gorenje.jpg
Foto: Gorenje

Sme veľmi hrdí na to, že nám bol udelený certifikát Európskej značky kvality. Veríme, že je dôkazom nášho záväzku k vysokej kvalite a inováciám, ktoré sú súčasťou nášho poslania zjednodušovať život,“ uviedol Gregor Gržina, generálny riaditeľ spoločnosti Gorenje.

Obrazek 5_gorenje.jpg
Foto: Gorenje

Viac informácií: sk.gorenje.com

Informačný servis